Set mjera ekonomske politike za 2020.

Poslodavci traže smanjenje stope doprinosa za nezaposlene

20:32, 17.11.2019.
Izvor: ATV
Kroz set mjera ekonomske politike za 2020. godinu Unija udruženja poslodavaca RS tražiće smanjenje naknade za nezaposenost. Poslodavaci traže smanjenje stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti sa sadašnjih 0,8 na 0,3 odsto, koji se obračunava na bruto platu.

"Prema nekim našim analizama ta sredstava u Zavodu, pošto nemamo više nezapsolenih, se troše na neodgovarajući način i mi smatramo da je bolje, smanjiti tu poresku stopu, smanjiti opterećenje svih psolodavaca, a ukinuti dio podsticaja za poslodavce koji se po nama ne koriste na odgovarajući način. Sve više podsticaja koje zavod za zapošljavanje dijeli su više socijalne kategorije nego što su usmejreni na rješavanje nezaposlenosti.Tu ima programa za zapošljavanje Roma, žena žrtava nasilja, raznih nekih djece poginulih boraca", izjavio je Saša Trivić, iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Srpske oštro odgovara. Kaže da se sav novac koji zavod ulaže kroz projekte, vraća u privredu.

"To nije tačno. To bi bilo kao da ja kažem da poslodavci daju male plate radnicima. To je van svake pameti. Jedan od projekata koji finasira ZZZ RS je zapošljavanje demobilsianih boraca, djece poginulih boraca i svih onih koji su puškom stvarali RS. Da li mi ne trebamo imati osjećaja za tu kategoriju?", smatra Vujičić

Budžet Zavoda za zapošljavanje ove godine iznosi oko 38 miliona maraka. Finansira se isključivo od naknade za nezaposlenost i njeno smanjenje ugrozilo bi mnoge projekte, kaže  Vujičić. Podsjeća i da je usvojen novi Zakon o posredovanju u zapošljavanju, prema kojem, nezapsolni imaju pravo na veći iznos i duže trajanje isplate naknada.

"Stupa 19. novembra, što znači da će nam trebati veća sredstva za osiguranje od nezaposelnosti i ujedno duže će trajati period osiguranja od nezapsoelnosti. Ne bi bili u stanju da vršimo dokup staža licima kojima je potrebno do tri godina da odu u penziju", dodaje Vujičić.  

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti je od 1. januara prošle godine smanjen sa jedan na 0,8 odsto, a razlika je „prebačena“ na doprinos za dječju zaštitu, koji sada iznosi 1,7 odsto.

Po Zakonu o doprinosima, poslodavci u Republici Srpskoj imaju obavezu da na bruto platu plaćaju doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (18,5 odsto), za zdravstvno osiguranje (12 odsto), za osiguranje od nezaposlenosti (0,8 odsto) i za dječiju zaštitu (1,7 odsto).