NSRS

Poslanici raspravljali o zakonima o visokom obrazovanju, besplatnoj pravnoj pomoći i sportu

19:21, 05.12.2019.
Izvor: ATV
Visoko obrazovanje je od opšteg interesa za Republiku Srpsku. Ciljevi visokog obrazovanja su školovanje stručnog kadra u skladu sa potrebama tržišta rada, razvoj i unapređivanje nauke i umjetničkog stvaralaštva, očuvanje kulturnog identiteta, stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj karijera visokoobrazovanih stručnjaka u Republici Srpskoj, razvoj društva i privrede. Sve to piše u nacrtu Zakona o visokom obrazovanju, o kome su raspravljali narodni poslanici.

"Više puta sam govorio da mi kao Vlada želimo da imamo veći nadzor nad sistemom visokog obrazvoanja u smislu usmjeravanja visokog obrazvoanja ka onome što je potrebno ili tržištu rada ili potrebama nacije kao takve. Tržište rada jeste bitan sektor ali mi imamo i one potrebe koje se tiču očuvanja samog nacionalnog identiteta i to nećemo nikad zanemariti", izjavio je Srđan Rajčević, ministar za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Uvodi se oslobađanje plaćanja školarina za redovne studente. Postupak akreditacije, biće obavezan svim visokoškolskim ustanovama. Priznavanje stranih diploma obavljaće Centra za informisanje i priznavanje. Postavljeni su rigorozniji uslovi za osnivanje visokoškolskih ustanova, kao i rigoroznije kriterijume za izbore u naučno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja.  

"Dobro je da smo vratili za višeg asitenta prosjek ocjena jer se dešavalo, u praksi, da neko nema prosjek za izbor u asistenta, da onda završi magistarske ili master studije. A na osnovnim studijama je imao prosjek 6,5. Ima i takvih", kazala je Jelena Trivić, poslanik PDP-a u NSRS.

U Savjet za razvoj visokog obrazovanja  sada ulaze predstavnici privrednog sektora. Po prvi put od pristupanja bolonjskom procesu, u Zakon se uvode kratki programi visokog obrazovanja, u trajanju do godinu dana, čijim se završetkom stiču odgovarajući certifikati.

"Ako već idemo u proces osnivanja kratkih studija da se nikako ne smije izjednačiti kompetencije stečene za godinu dana, naspram onog studenta koji je za određeno zvanje studirao četiri godine", dodaje Ranka Romić Perić, poslanik SNSD-a u NSRS.  

Penzionisani profesori više neće moći izvoditi nastavu.  Za  sprovođenje ovog zakona, kako stoji u tekstu nacrta, potrebno je obezbjediti finansijska sredstva iz budžeta Republike Srpske za iduću fiskalnu godinu u iznosu od 2.400.000 maraka.

Pred poslanike je došao i nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Novi korisnici ovog prava su  članovi porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, lica sa invaliditetom, lica sa petoro ili više djece dok se ona nalaze na redovnom školovanju.

Korisniciam besplatne pravne pomoći smatraju se građani Srpske i druga fizička i pravna lica koja se nalaze na teritoriji Republike Srpske, a koja se ideNtifikuju kao ugrožene kategorije. 

Veliko interesovanje poslanika izazvao je Nacrt Zakona o sportu, pa je sat vremena pred popodnevnu pauzu, za raspravu konstantno bilo prijavljeno 15 poslanika.