NSRS

Poslanici o Zakonu o socijalnom stanovanju

07:38, 13.06.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o Prijedlogu zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske.

Ovim zakonom se sistemski uređuje ova oblast, nosioci realizacije socijalnog stanovanja, korisnici prava, opšti i posebni uslovi, postupak i način dodjele, upravljanje, održavanje, svojina i raspolaganje stambenim jedinicama, ka i zakupnina i obaveze plaćanja. 

Ovim zakonom se uređuju i izvori finansiranja izgradnje i obezbjeđivanja stambenih jedinica za socijalno stanovanje, nadzor i druga pitanja od značaja za ovu vrstu stanovanja u Srpskoj. 

Predstavnik Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije LJiljana Orešković je obrazlažući ovaj prijedlog zakona u Narodnoj skupštini objasnila da je njime definisano da se stambeno zbrinjavanje u smislu socijalnog stanovanja obezbjeđuje dodjelom stambene jedinice u neprofitni zakup na određeno vrijeme uz sigurnost korištenja, dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova, utvrđenih ovim zakonom. 

Ona je podsjetila da je pravo na dostojno stanovanje je jedno od osnovnih prava prema Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. 

Oreškovićeva je navela da se ukazala se potreba za uređenjem ove oblasti s obzirom na to da postoji ogroman raskorak između potreba i mogućnosti velikog broja porodičnih domaćinstava u Srpskoj, koja ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje, a među njima su prvenstveno mladi, mladi bračni parovi, demobilisani borci, ratni vojni invalidi, raseljena lica, izbjeglice i druge ranjive kategorije. 

Poslanici Narodne skupštine su ocijenili da je zakonsko rješenje odlično jer je sprovodivo i njime se rješavaju pitanja socijalnog stanovanja. 

Poslanici bi trebalo da razmatraju Prijedlog zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, Prijedlog zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Srpskoj i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. 

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.