Narodna skupština Srpske

Poslanici o Strategiji za unapređenje položaja starijih lica

11:07, 15.05.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Osnovni razlog za donošenje Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine jeste vraćanje porodičnih vrijednosti i moralnih normi, razvijanje međugeneracijske solidarnosti gdje različite generacije mogu biti jedne drugima na usluzi, te poboljšanje zdravog i aktivnog starenja.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Pavle Paunić je, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj nacrt strategije, rekao da je njen fokus rješavanje problema koji se odnose na siromaštvo starijih lica, zdravstvene usluge, stambeni prostor i životne uslove, život u ruralnim i ekonomski ugroženim područjima. 

"U njenom fokusu su i socijalnu zaštita, cjeloživotno učenje, aktivno učešće u zajednici, prevencija nasilja, zapostavljanja i zlostavljanja starijih lica od njihovih srodnika ili drugih lica iz zajednice, kao i međugeneracijska solidarnost", rekao je Paunić. 

On je dodao da donošenje ove strategije predstavlja sastavni dio strateških opredjeljenja Vlade Srpske za oblast socijalne zaštite njenih građana da bi se stvorili povoljniji uslovi za pomoć u savladavanju socijalnih i drugih teškoća starijih lica, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba starijih lica u stanju socijalne potrebe, obezbjeđivanje zdravog i aktivnog starenja i očuvanje mentalnog zdravlja starijih lica. 

"Za veliki broj starijih lica u Srpskoj, sistem socijalne zaštite predstavlja jedini izvor materijalne i socijalne egzistencije. Putem sistema socijalne zaštite značajan broj starijih lica prepoznaje djelovanje društva prema njihovim životnim teškoćama. Nažalost, u posljednje vrijeme, sve veći je broj starijih lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe prouzrokovane ne samo materijalnim teškoćama, već i raznim psihosocijalnim problemima", rekao je Paunić. 

On je dodao da su razlozi za donošenje ovog dokumenta iskazani i u potrebi za usaglašavanjem postojeće zakonske i podzakonske regulative koje se bave ovim pitanjima, potrebi za standardizovanjem svih oblika zaštite starijih lica, kao i potrebi za modernizacijom zasnovanoj na prihvatanju vrijednosti, standarda i preporuka proizašlih iz međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti, a što će se iskazati u strateškim mjerama. 

Vizija Strategije je da starija lica budu uvažena i iskorištena kao resurs u zajednici sa svim svojim kapacitetima i kvalitetima, uz održiv sistem integrisanih usluga koje podržavaju zdravo i aktivno starenje i poboljšavaju kvalitet života starijih lica. 

Opšti cilj strategije je unapređenje kvalitete života starijih lica, a strateški ciljevi su smanjenje njihovog siromaštva, unapređenje socijalne zaštite i pristupa javnim uslugama za zadovoljenje osnovnih životnih potreba starijih lica, sa posebnim osvrtom na ruralna područja, volonterskih aktivnosti za starija lica u lokalnim zajednicama, povećanje svijesti populacije o potrebama tih lica, unapređenje zdravlja i pristupa programima cjeloživotnog učenja, sportsko-rekreativnim i kulturnim sadržajima, prevencija nasilja nad starijim licima i njihova zaštita i spašavanje u vanrednim situacijama, naveo je Paunić.