Neđo Trninić

Poseban akcenat stavljen na bezbjednost plovidbe

12:19, 12.02.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da se Nacrtom zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske uređuju uslovi i način korištenja voda i obala u Srpskoj za plovidbu, bezbjednost plovidbe i plovila, te brodske isprave.

Trninić je, obrazlažući ovaj akt u parlamentu Republike Srpske, rekao da se najznačajnije razlike u odnosu na rješenja propisana važećim zakonom odnose na uređenje statusa unutrašnjih voda, a odluku o određivanju plovnih puteva na ovim vodama donosi Vlada. 

"Poseban akcenat stavljen je na bezbjednost plovidbe koja obuhvata uslove, pravila, tehnička pravila i mjere, te uslove koji su obavezni da ispunjavaju plovila, posada plovila, vodni putevi i objekat bezbjednosti", naveo je Trninić. 

On je rekao da su ovim nacrtom zakona detaljnije uređeni poslovi koje obavlja Kapetanija, kao organizaciona jedinica Minstarstva saobraćaja i veza, a odnose se na upravne, tehničke i druge stručne poslove kojima se omogućava bezbjedna plovidba na unutrašnjim vodama Republike Srpske.