Ministar saobraćaja i veza

Popović: Ne očekujem velike probleme u transportu robe i putnika

10:42, 09.07.2020.
Izvor: Srna
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović očekuje da u narednom periodu ne bude velikih problema u transportu robe i putnika, kakvi su bili u prvim mjesecima pandemije virusa korona kada su zabilježeni gubici u ovoj oblasti od 50 i 80 odsto.

"Realizacija u sektoru prevoza tereta je imeđu 40 i 50 odsto u odnosu na prošlu godinu, što znači da su gubici između 50 i 60 odsto. Kada je riječ o prevozu putnika situacija je još dramatičnija i tu je u prosjeku ukupan prihod oko 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, što znači da su gubici oko 80 odsto", rekao je Popović Srni.

On je naveo da je sektor transporta na samom početku pandemije pretrpio značajne gubitke zbog nemogućnosti realizacije ugovorenih prevoza za zemlje regiona i Evrope, te samih uslova odvijanja prevoza sa susjednim zemljama, koji je bio opterećen dugim čekanjima na granicama, ali i padom privredne aktivnosti u zemljama sa kojima Srpska ima saradnju, poput sjevera Italije, Slovenije, Austrije.

"Kada je riječ o prevozu putnika, tokom maja i juna prevoz nije uspostavljen ni približno u obimu kao što je bio prije početka pandemije, razlog je što putnički saobraćaj sa susjednim zemljama i EU još nije zaživio, djelimično jeste sa Srbijom, ali sa ostalim zemljama je za sada to praktično nemoguće", rekao je Popović.

On je napomenuo da je Ministarstvo saobraćaja i veza, u saradnji sa Ministarstvom transporta i komunikacija BiH, preduzelo različite mjere da olakša funkcionisanje transporta, prije svega prevoza robe u međunarodnom transportu, zatim pitanje definisanja transportnih koridora i potvrda za vozače, intervencijama kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se izmijeni režim rada na pojedinim graničnim prelazima.

"Niz mjera za ublažavanje posljedica pandemije u privredi, a kojima su obuhvaćeni i prevoznici, donijela je i Vlada Republike Srpske - isplata poreza i doprinosa za mart, za april isplata i najniže plate za subjekte kojima je djelatnost bila zabranjena ili ograničena, zatim niz poreskih olakšica, prolongiranje rokova za plaćanje određenih taksi, razgovora sa bankama radi prolongiranja određenih obaveza, odnosno anuiteta koji bi dospjeli na naplatu", podsjetio je Popović.

Govoreći o infrastrukturnim projektima u oblasti saobraćaja, resorni ministar je rekao da se realizuju planiranom dinamikom i da nisu obustavljani ni za vrijeme vanrednog stanja.

"Izgradnja mosta kod Gradiške odvija se predviđenom dinamikom, kao i radovi na koridoru 'Pet ce' na dionici od Johovca do Rudanke gdje se radi na trasi puta i dvije petlje. Očekujemo da do kraja godine imamo izvođača i na dodatnom dijelu koridora koji ide od Rudanke do granice sa FBiH, a koja je značajno zahtjevnija u pogledu putnih objekata", istakao je Popović.

On je naveo da je ugovorena vrijednost radova za fazu Johovac - Rudanka oko 62,5 miliona evra, dok je vrijednost projekta druge faze koridora 150 miliona evra, a ugovorena vrijednost radova za most na Savi kod Gradiške oko 41 milion KM.

Popović je naglasio da Srpska ima 106 kilometara dugu mrežu auto-puteva, plus šest kilometara koji su u izgradnji, te da se intenzivno radi na iznalaženju rješenja da se gradi auto-put od Vukosavlja ka Beogradu, što je ekonomski i nacionalni interes Republike Srpske.

On je dodao da se sprovode i intenzivne aktivnosti na rehabilitaciji i rekonstrukciji magistralnih i regionalnih pravaca širom Srpske.

Govoreći o restrukturisanju preduzeća "Željeznice Republike Srpske", a koje ima za cilj stvaranje samoodrživog preduzeća, Popović je rekao da su do sada završene aktivnosti izmirenja obaveza prema radnicima i Republici.

"Izabrani konsultanti sa upravom 'Željeznica' sada rade na organizacionom restrukturiranju da bi postigli najbolji organizacioni model preduzeća koje bi bilo samoodrživo i profitabilno", rekao je Popović i da je ovo jedna od faza u stabilizaciji ovog javnog preduzeća.

On je dodao da ovaj proces prati i smanjenje broja zaposlenih, a kojih je u "Željeznicama" već za oko hiljadu manje.

"Taj proces će do kraja godine morati biti doveden na 2.098 radnika", rekao je Popović.

On je naveo da se uskoro očekuje i skupština povjerilaca, što će biti značajan korak u ovom procesu, nakon čega ostaje završna faza definisanja preduzeća u organizacionom smislu.