Majke sa troje i više djece

"Ponosne kartice 3+" i za roditelje u Laktašima

19:23, 13.07.2020.
Izvor: ATV
Majke sa troje i više djece u opštini Laktaši, uskoro će pri kupovini moći da ostvarajuju dodatne popuste uz "Ponosnu karticu 3+". Opština Laktaši je poslije grada Banja Luka, prva opštinau RS koja će pristupiti projektu "Ponosne kartice", zahvaljujući potpisvanju ugovora između Fondacije "Za život", koja je nosilac projekta i načelnika opštine.

"Ponosne kartice kao što je načelnik rekao treba da omoguće majkama, prije svega ponosnim majkama sa troje i više djece da ostvare popust prilikom kupovine roba i usluga  na taj način što Fondaciaj za život potpisuje ugovore opolsovnoj saradnji  sa poslovnim subjektima, konkretno sad gvorimo na teritoriji opštine Laktaši koji su spremni da se odreku dijela svoje marže, odnosno dijela svog profita  u korist podrške višečlanim porodicama", rekao je Dragan Dakić, predsjednik Upravnog odbora fondacije "Za život".  

"To je jedna od pronatalitetnih mjera i opština Laktaši se trudi da sve pronatalitetne mjere podrži. Da mlade ljudi potičemo da što prije stvaraju potomstvo da nas bude više", ističe Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši. 

Projektom je predviđeno da kartice glase na majku, staratelja ili nekog od ukućana. Uslov za dobijanje akrtice je da je bar jedno od troje ili više djece maloljetno.

"Podjela kartica u Laktašima će biti u zavisnoti od dinamike i interakcije potpisivanja ugovora između poslovnih subjekata i Fondacije, a i same ažurnosti korisnika prilikom dostave podataka za izradu kartice", izjavi je Boris Tubić, predsjednik fondacije "Za život". 

"Svi su pozvani da nam se pridruže. cilj nam je  da pokrijemo primarne potrebe koje su izražene kroz potrošačku korpu, a u Banjaluci smo napravili i nešto bolji rezultat te smo uspjeli da pokrijemo sekundarne i tercijarne potrebe čak porodica", dodaje Dakić. 

 U Srbiji su uštede na godišnjem nivou za višečlane porodice po ovom osnovu oko 1. 000 evra, a prema preliminarnim istraživanjima u Srpskoj bi to trebalo da bude i više od 2.000 maraka, pojasnili su ranije u fondaciji. Teslić, Prijedor, Višegrad su neke od zainteresovanih lokalnih zajednica za  Ponosnu karticu i saradnju sa Fondacijom "Za život".