Ranka Mišić za ATV

Pojedini poslodavci ne rade po zakonu

22:37, 04.07.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
"Prije svega treba reći da je Savez sindikata RS, kao jedina većinska reprezentativna sindikalna organizacija i kao odgovoran socijalni partner u jednom dužem procesu pregovarao sa Vladom RS i cilj tih pregovora je bio da se dođe do memoranduma u kome je trasiran put u trajanju od dvije godine, niz radnji i koraka koje treba preduzeti kako bi se popravio standard svih radnika u RS. Početak realizacije jedne od tih mjere je povećanje plate na račun rasterećenja rada. Ja sam govorila pred poslanicima sa ambicijom da pojasnim i zatražim drugačije obračunavanje i provođenje odluke o najnižoj plati. Ne možemo govoriti o zadovoljstvu. Ovo je samo prvi korak nakon deset godina. Mi nismo imali povaćanje plate, imali smo smanjenja i donošenje Zakona o radu došlo je do dodatnog smanjenja plata pa je bilo neko vraćanje. I ovo je prvi korak koji treba da otvori vrata ozbiljnom povećanju plata i da stvar bude potpuno jasno, ovo povećanje plata nisu uradili poslodavci da su dio od svog profita ugradilo u to povećanje, ovo je Vlada RS donijela odluku da poveća stopu neoporezivog dijela plate. To je 300 km, prethodno 200 i taj neoporezivi dio plate, zakonskim rješenjima treba da se vrati kao povećanje plata radnicima u RS", rekla je Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.

Ranka Mišić kaže da postoje ključne stvari na koje se moraju fokusirati svi socijani partneri i pokušati zajedno da ih riješe.

"Imamo nekoliko stvari koje moramo fokusirati kao ključne ne samo za sindikta nego za cijelu RS, a to je zaustavljanje odlaska vrlo kvalifikovanih mladih ljudi koji napuštaju ove prostore i razlog zašto napuštaju ove prostore jesu izizetno niske plate i problem je naći posao od kojeg se može pristojno živjeti i formirati porodicu. Poslodavci moraju da razumiju da oni moraju povećavati plate ukoliko žele da razviju svoj biznis. Vlada mora da shvati, a ovo je pokuštaj da se to pokaže da se može, da se mora odreći nekih nameta i rasteretiti rad kako bi stvorila prostor da se plate povećaju. Kada govorimo o iznosu plata to je simbolično ali to predstavalja otvaranje tih vrata da se ozbiljno sjedne za sto i da graski sindikati sa svojim socijalnim partnerima dogovraju i dođu do znatnijeg povećanja. Još jednom pozivam poslodavce i ministarstvo rada da ne koketiraju sa iznosom najniže plate. Ovog trenutka najniža plata je 410 KM, uspjeli smo da je povećamo na 440. Ambicija je da se krajem godine pregovara o iznosi najniže plate i mogli smo čuti da se govori o nekom iznosu od 500 KM. Ja nisam baš sigurna da ćemo mi baš uspijeti privoliti poslodavce i da će oni biti saglasi da se odreknu dijela svojih sredstava i da u sljedećim pregovorima dođemo do 500 KM. Najniža plata je za 40-to časovnu radnu sedmicu, dakle za najjednostavniji posao u posebnim situacijama, ali jedan dio poslodavaca tu obračunaca i prekovremeni rad i rad za vrijeme praznika i minuli rad. To nije po zakonu, to ne smiju raditi. Ovih 440 KM bi trebalo krajem godine da se približi cifri od 500 KM i to je socijalna kategorija, a o povećanju plata se mora ozbiljno razgovarati", poručuje predsjedica Saveza sindikara RS.

Ona smatra da sindikat može da bude jedna vrsta nadzora i neko ko će se postarati da se prava radnika poštuju. Poziva sve radnike da jave sve zloupotrebe nakog čega će sindikat pružiti pomoć.

"Savez sindikata RS u čijem sastavu se nalazi 15 granskih sindikata, od toga devet sindikata predstavljaju realni sektor i svi članovi če uživati potpunu zaštitu Saveza sindikata u smislu i pozivanja insprektora, a ako se to ne riješi na taj način onda i tužba potpuno besplatno i mi ćemo se potruditi da zaštititmo naše članove, ali će biti tamo problem gdje nema sindikata i zato pozivam radnike da se uključe u sindikat i formiraju sindikat zboga sebe. To je jedini način da mogu artikulisati svoje zahtjeve i suprostviti se zloupotrebama a vjerujem da takvih poslodavaca ima, a to radnici znaju. Imamo preduzeća gdje svi radnici imaju platu 410 KM i to je nezakonito i ti radnici moraju to da nam jave da bi mogli intervenisati. Radnici jaljaju ali još uvijek postoji taj strah kod radnika jer ne mogu da kažu ime i firmu i onda mu ne možemo pomoći. Onaj ko nam se javi važno je da kaže firmu, mi ćemo taj posao odratiti u ime tog radnika, ako je član sindikata, da bi zaštitili njegova prava", poručuje Ranka Mišić.