Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Počele isplate podrške korisnicima prava na ličnu invalidninu

  • 25.02.2021.15:39

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske počelo je sa isplatama posebnog vida novčane podrške korisnicima prava na ličnu invalidninu i korisnicima prava na pomoć i njegu u kući u Republici Srpskoj, za šta je obezbijeđeno ukupno 1.237.600 KM.

Isplate, koje se realizuju u skladu sa nedavno usvojenom uredbom o korisnicima, uslovima i postupcima dodjele novčanih sredstava, robe i usluga u okviru "Hitnog projekta za kovid 19 za BiH" u Republici Srpskoj, počele su za ukupno 6.188 korisnika prava na ličnu invalidninu, kojima će biti isplaćeno po 200 KM, saopšteno je iz resornog ministarstva.

U skladu sa tom uredbom, za korisnike prava na ličnu invalidninu planirana je i još jedna isplata u iznosu od 200 KM, a što će biti realizovano u narednom periodu.

Isplate su, istovremeno, počele i za 132 korisnika prava na pomoć i njegu u kući, kojima će biti isplaćeno po 200 KM jednokratno, za šta je ukupno obezbijeđeno 26.400 KM.

"To je rezultat nastojanja Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske da se, u saradnji sa Svjetskom bankom, pruži dodatna podrška sistemu socijalne, porodične i dječije zaštite, a s ciljem adekvatnog odgovora na posljedice pandemije virusa korona i zaštite porodica i pojedinaca", navedeno je u saopštenju.

Sa ovim ciljem, te u skladu sa uredbom o korisnicima, uslovima i postupcima dodjele novčanih sredstava, roba i usluga u okviru "Hitnog projekta za kovid 19 za BiH" u Republici Srpskoj, u narednom periodu će, uz korisnike prava na ličnu invalidninu i prava na pomoć i njegu u kući, novčanim iznosima biti podržani i korisnici prava na novčanu pomoć, te korisnici prava na jednokratnu novčanu pomoć koji su se zahtjevima obraćali centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj, u periodu od početka pandemije do novembra 2020. godine.

Predviđeno je da svaki korisnik prava na novčanu pomoć, tokom šest mjeseci, uz redovan iznos prava, dobije dodatni iznos ekvivalentan iznosu koji već prima za navedeno pravo, dok je za korisnike prava na jednokratnu novčanu pomoć predviđena jednokratna isplata u iznosu od 250 KM po korisniku prava.

Isplate po ovim pravima biće izvršene u narednom periodu, a o tačnom početku isplata javnost će biti informisana.

Strateški cilj Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite je unapređenje i kontinuitet u funkcionisanju sistema socijalne, porodične i dječije zaštite u Republici Srpskoj, u skladu sa propisima i finansijskim mogućnostima, na čemu se posvećeno radi, navedeno je u saopštenju.