Ustavni sud Republike Srpske

Osporena odluka o dodatnim uslovima za odbranu doktorata

19:12, 26.06.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Senat, najviše akademsko tijelo Univerziteta u Banjaluci, postupao je nezakonito jer je propisivao uslove za odbranu doktorske disertacije. Odluka o dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Banjaluci, kao i izmjena ove odluke koje je donio Senat Univerziteta u Banjaluci, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o visokom obrazovanju. 

"Donosilac osporavanog akta, uređujući ovo pitanje, izašao je izvan okvira svojih zakonskih ovlašćenja budući da je propisivanje uslova za odbranu doktorske disertacije u domenu zakonodavca. Slijedom toga, predmetne Odluke donesene su suprotno Zakonu o visokom obrazovanju, čime je narušeno ustavno načelo zakonitosti," saopšteno je iz 
Ustavnog suda Republike Srpske.

Nismo dobili odluku Ustavnog suda Republike Srpske, ali ćemo je ispoštovati, poručuje Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci. Odluku o dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije Univerzitet je donio sa ciljem da obezbijedi kvalitet. 

"Moram da naglasim da će Senat Univerziteta i dalje insistirati na kvalitetu, bez obzira. Odluku Ustavnog suda svakako ćemo mi u cjelosti ispoštovati, ali kvalitet doktorskih disertacija će morati biti vrhunski i dalje," rekao je Gajanin. 

Ustavni sud je donio i odluku kojom je utvrđeno da izbor organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse ne može biti uređen pravilnikom, već isključivo Statutom Univerziteta. 
Kao nadležni ministar, svakako ću se potruditi da Univerzitet ispoštuje odluku Ustavnog suda i da je sprovede i to mi je naravno zadatak, kaže Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. 

"Ustavni sud, ono što je danas utvrđeno, relevantnim odlukama, svakako da će biti sprovedeno u domenu usklađivanja internog akta Univerziteta u BanjaLuci. Naravno, da će tako relevantno rješenje biti uvršetno i u novi Zakon o visokom obrazovanju," kaže Rajčević.

Sve naše odluke donesene su sa najboljom namjerom, kako bismo na prvom mjestu obezbjedili kvalitet obrazovanja studenata i njihovih konačnih rezultata, poručuju iz Univerziteta u Banjaluci. Odluke Ustavnog suda u potpunosti  će, poručuju, biti ispoštovane upravo sa istim ciljem, a to je kvalitet visokog obrazovanja.