12 hiljada više ove godine

Ove godine oko 80 hiljada boraca primaće borački dodatak

19:37, 30.01.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Oko 80 hiljada boraca ove godine primaće borački dodatak, što je 12 hiljada više nego 2018. Vlada Republike Srpske odlučila je tako jer je Ustavni sud osporio dosadašnju odredbu o boračkom dodatku u vezi sa uslovima za ostvarivanje tog prava.

"Prema tome će ljudi ostvarivati pravo na mjesečni borački dodatak onda kada stvarno napune 60 godine starosti, odnosno od prvog sljedećeg u mjesecu, a ne kao što je bilo do sada da to pravo ostvaruju tek nakon isteka te kalendarske godine u kojoj pune 60 godina i zapravo dobiju tek u 61. godini života", kaže Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.

Najveći problem bio je za one koji su rođeni početkom godine, a koji bi, prema prethodnoj odredbi, naknadu dobili tek za godinu dana, objašnjava Savčić. Sredstva su obezbjeđena iz budžeta Republike Srpske. 

"Ukupno je predviđeno za boračke dodatke u ovoj godini negdje oko 50 miliona KM, a moraćemo da izdvojimo dodatna sredstva kako bi bili isplaćeni svi. Pravo na mjesečni borački dodatak imaju borci od prve do pete kategorije i taj iznos se kreće od 23 do 103 marke", kaže Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. 

Visina mjesečne naknade zavisi od broja mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava. U Boračkoj organizaciji Republike Srpske kažu da još nije bilo razgovora o povećanju visine mjesečne naknade.