Ustavni sud Srpske

Odbijene inicijative za ocjenu ustavnosti više zakona

14:12, 26.09.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o nasljeđivanju, Zakona o privrednim društvima, kao ni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske.

Na današnjoj sjednici, Ustavni sud nije prihvatio inicijative ni za ocjenu ustavnosti Zakona o izvršnom postupku, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o sudskim taksama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata. 

Ustavni sud je utvrdio i da pojedine odredbe Statuta Saveza sindikata Republike Srpske nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske. 

"Istom odlukom utvrđeno je da izmjene i dopune Statuta Saveza sindikata Republike Srpske od 11. maja ove godine nisu u saglasnosti sa navedenim višim normativnim aktima", saopšteno je iz Ustavnog suda. 

Ustavni sud je ocijenio da je neusaglašenost osporenih odredaba rezultat toga što one nemaju pravni osnov u hijerarhijski višem zakonskom aktu, zbog čega nisu u funkciji sprovođenja zakona, te iz njih ne mogu proisticati prava i obaveze subjekata prava, odnosno radi toga što je izmjene i dopune Statuta donio nenadležan organ. 

Ustavni sud je utvrdio da je, normirajući na ovaj način, donosilac osporenih statutarnih odredaba postupio suprotno zagarantovanom ustavnom načelu vladavine prava i podjele vlasti.