Srebrenka Golić

"Očekujemo 14 miliona KM za ublažavanje klimatskih promjena"

14:25, 18.06.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić ocijenila je da je od izuzetne važnosti da Zeleni klimatski fond odobri projekat od 14 miliona dolara iz oblasti adaptacije, a čiji je cilj ublažavanje klimatskih promjena u slivovima rijeka Bosne, Sane i Une.

Projekat je ovoj međunarodnoj instituciji predat na uvid, a očekuje se da bi mogao da bude operativan sredinom naredne godine. 

"U razgovoru sa predstavnicima Globalnog fonda za životnu sredinu potvrđeno je da će multisektorski projekat iz oblasti klimatskih promjena i biodiverziteta, čija je vrijednost tri miliona dolara, a koji se odnosi na zaštićena područja u BiH, biti operativan 2020. godine, uz obavezu povećanja broja zaštićenih područja u BiH, u skladu sa ranijim sporazumima i preuzetim obavezama", rekla je Golićeva, koja predvodi delegaciju BiH na Konferenciji UN u njemačkom gradu Bonu. 

Golićeva, koja je kontakt osoba za Zeleni klimatski fond, zahvalila je predstavnicima ovog fonda na odobrenom projektu iz oblasti mitigacije, koji iznosi 17,3 miliona dolara granta za energetsku efikasnost u sektoru javnih objekata, saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske. 

Golićeva je informisala predstavnike Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama da je u toku izrada četvrtog nacionalnog izvještaja prema ovoj konvenciji, te da se intenzivno radi i na inoviranju Strategije nisko-karbonskog razvoja i prilagođavanja na klimatske promjene BiH, koja će uzeti u obzir nove ciljeve do 2030. godine, čime će BiH stvoriti preduslove za buduća bespovratna sredstva. 

"Ovi ciljevi su prethodno definisani na globalnom nivou radi mitigacije klimatskih promjena, odnosno s ciljem smanjenja emisije stakleničkih gasova, te nastavka smanjenja izloženosti BiH ekstremnim posljedicama koje se očituju kroz poplave, požare i suše, a koje su se desile u proteklom periodu", rekla je Golićeva. 

Konferencija o klimatskim promjenama u Bonu počela je juče i trajaće do 27. juna, a tokom niza plenarnih zasjedanja, sastanaka i pregovaračkih sesija biće definisani okviri za dalje suzbijanje emisije stakleničkih gasova, ubrzavanje napora za izgradnju otpornosti i obezbjeđivanje da se politike u oblasti klime zasnivaju na čvrstim temeljima najbolje dostupnih znanja i prakse. 

Na ovoj konferenciji učestvuje 185 zemalja, a ukupan broj učesnika premašuje 4.100.