Srđan Rajčević

Novi zakon će bolje kontrolisati rad visokoškolskih ustanova

19:11, 21.08.2019.
Izvor: ATV
Novim zakonima u visokom obrazovanju, koji će se uskoro naći pred parlametntarcima Srpske, biće pooštrena kaznena politika za visoko školske ustanove koje se bave nečasnim i nezakonitim radnjama, poput izdavanja lažnih diploma, kaže Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Zatvaranje fakulteta koji izdaju lažne diplome i poništavanje diploma, najavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, zbog upitnosti validnosti diplome Osmana Mehmedagića, direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

Nove mjere naći će se u dva zakona - Zakonu o visokom obrazovanju i Zakonu o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju. 

"Tamo ćemo definisati i da će ministarstvo resorno imati mogućnost da u drugostepenom postupku reaguje putem administrativne mjere zabrane obavljanja djelatnosti takvim visokoškolskim ustanovama, gdje se to nedvosmisleno utvrdi u takvom postupku," kaže Rajčević. 

Takve namjere podržava i Radovan Klincov, rektor Univerziteta za poslovne studije Banjaluka, ali je apelovao da se mediji uzdrže od prejudiciranja i prenošenja neosnovanih izjava o navodnim lažnim i falsifikovanim diplomama ovog i drugih univerziteta, podsjetivši da društvo može da bude ponosno na ovu privatnu visokoškolsku ustanovu koja je među prvim akreditovanim u BiH.  

Klincov je rekao da će se ova ustanova žaliti na rješenje Inspektorata Republike Srpske kojim joj je naloženo da zbog nepravilnosti poništi diplomu izdatu direktoru Obaveštajno-bezbjednosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću i proglasi je ništavnom u Službenom glasniku Srpske. Juče su primili rješenje Inspektorata u kojem je određeno da ovaj univerzitet u roku od osam dana od prijema može pokrenuti drugostepeni postupak i izjaviti žalbu pred Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske. 
 
"Ukoliko resorno ministarstvo potvrdi rješenje Inspektorata i odbaci žalbu našeg univerziteta imamo mogućnosti da pokrenemo upravni spor pred nadležnim okružnim sudom, pa i da kasnije, ukoliko slučaj ne bude riješen u našu korist, vodimo postupke pred višim sudskim instancama, koristeći sve pravne lijekove," rekao je Klincov. 

U Inspektoratu kažu da republička prosvjetna inspekcija u redovnim kontrolama vaspitno-obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj, kontroliše da li se nastavni proces organizuje i realizuje u skladu sa zakonom, a od čega zavisi i zakonitost sticanja diploma. Za prvih šest mjeseci inspektori su napravili uvid u zakonitost sticanja diploma za 10 lica. MUP-u RS dostavljeni su podaci za četvoro, zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave. Prošle godine inspektori su provjerili diplome 17 lica, a prije dvije godine čak 94 diplome, kada su MUP-u dostavljeni podaci za 25 lica zbog sumnje da su falsifikovali isprave. 

"Kada je riječ, konkretno, o kontroli školskih isprava za pojedinačna lica one se rade na način da nam da li poslodavci ili drugi organi i institucije, dostave svoj zahtjev za kontrolu uz, naravno, prilog kopije diplome, te se na taj način uvidom u evidnecije i poslvone knjige same vaspitno-obrazovne ustanove kontroliše da li je to konkretno lice obrazovanje završilo u skladu sa zakonom," rekla je Duška Makivić, portparol Inspektorata RS. 

Ministar Rajčević poručuje da će kvalitet u visokom obrazovanju i podizanje ljestvice na viši nivo, biti prioritet i u državnim i privatnim visokoškolskim ustanovama bez razlike. To bi najviše trebalo da znači studentima i onima koji će tek sjesti u akademske klupe. Drugi upisni rok na oba javna univerziteta u Srpskoj počinje u ponedjeljak, a na banjalučkom Univerzitetu na raspolaganju su još 883 indeksa, dok na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu planiraju upis još 300 brucoša. 

Najviše mjesta na banjalučkom Univerzitetu, čak 93, ostalo je na Filološkom fakultetu, na Medicinskom 78. U Istočnom Sarajevu slobodnih mjesta ima na društvenim i humanističkim naukama.