Ustavni sud RS

Nisu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi bošnjačkog i hrvatskog naroda

12:36, 17.01.2020.
Izvor: Srna
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da Zakonom o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama nisu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi bošnjačkog i hrvatskog naroda, saopšteno je iz Ustavnog suda Srpske.

U saopštenju se navodi da je Vijeće svoj stav o nepostojanju povrede vitalnih nacionalnih interesa bošnjačkog i hrvatskog naroda u odnosu na osporeni zakon obrazložilo, osim ostalih razloga, prevashodno činjenicom da se nijednom njegovom odredbom ne daje prednost bilo kojem konstitutivnom narodu niti se pravi razlika među njima.

Vijeće je ocijenilo i da su odredbe zakona, koji je Narodna skupština Srpske usvojila 28. novembra 2019. godine, opšteg karaktera i jednako se odnose na sve građane Srpske, kao i da nijedan konstitutivni narod njegovim propisivanjem nije doveden u neravnopravan položaj u uživanju prava garantovanih Ustavom Srpske.

Usvojenim Zakonom o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama propisuju se uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina /bivši erar/.