Ustavni sud Srpske

Neustavne pojedine odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju

14:56, 31.10.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da pojedine odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju Srpske, kojima je propisana naknada za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Ustavni sud je ocijenio da je neusaglašenost osporenih odredaba rezultat toga što su njima naknade određene na nejednak način u odnosu na one koje su dužni plaćati legalni graditelji objekata. 

Time je, prema ocjeni Ustavnog suda, razlikovanje investitora legalnih i nelegalnih objekata suprotno garancijama ravnopravnosti građana i pravne jednakosti pred zakonom iz člana 10 Ustava Republike Srpske. 

Iz Ustavnog suda je saopšteno i da pojedine odredbe Pravilnika o sprovođenju kontinuirane edukacije nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o Republičkoj upravi. 

"Utvrđeno je i da je ministar zdravlja i socijalne zaštite, kao donosilac osporenog pravilnika, prekoračio svoja ovlaštenja prilikom određivanja postupka i kriterijuma na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, te obaveza organizatora edukacije, jer ovakvo normiranje nema pravni osnov u hijerarhijski višem aktu, tako da iz njega ne mogu proisticati prava i obaveze subjekata prava", pojašnjava se u saopštenju. 

Na sjednici Ustavnog suda, koja je održana danas u Banjaluci, utvrđeno je da član 120 Pravilnika o unutrašljoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske. 

Utvrđeno je da pojedini članovi Krivičnog zakonika nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske. 

Kao se navodi u obrazloženju, neustavnost navedenih odredaba ogleda se u tome što je Ustavni sud ocijenio da je njihovim propisivanjem zakonodavac odstupio od ustavnog načela zakonitosti, odnosno da u navedenom dijelu osporene zakonske odredbe nije dovoljno konkretizovao ustavnu garanciju koja izričito garantuje da se ne može izreći kazna koja za krivično djelo nije zakonom bila predviđena. 

Ustavni sud Srpske utvrdio je da pojedine tačke odluke o visini troškova upisa u imenik advokata Advokatske komore Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o advokaturi Srpske. 

Osporenom odredbom propisano je da je visina troškova upisa u imenik advokata Advokatske komore Srpske u iznosu od sedam hiljada KM propisana paušalno i arbitrarno, što je suprotno garancijama ustavnog načela vladavine prava. 

Ustavni sud nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o stečaju, Zakona o veterinarstvu u Srpskoj i Zakona o sudovima Srpske, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata.