Ustavni sud

Neustavne odredbe Zakona o nasljeđivanju

13:53, 27.03.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da dio Zakona o nasljeđivanju koji se odnosi na normiranje nužnih nasljednika pod posebnim uslovima nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske.

"Nije jasno šta je zakonodavac imao u vidu propisujući posebne uslove za nasljeđivanje usvojenika. Istom odredbom nije jasno i precizno normiran krug lica sa pravom nasljeđivanja nužnog nasljednog dijela, što je u suprotnosti sa ustavnim načelom vladavine prava", saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske. 

Ustavni sud je utvrdio da nisu u skladu sa Ustavom i Zakonom o zaštiti od požara tabelarno prikazana sistematizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe Kozarska Dubica. 

"Osnov neustavnosti i nezakonitosti navedenih odredaba opštih akata sadržan je u činjenici da načelnik opštine Kozarska Dubica, kao njihov donosilac, prilikom utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici nije pribavio mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova", navodi se u saopštenju. 

Ustavni sud nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o porezu na dohodak, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih akata.