Rasprava u utorak

Narodni poslanici o koridoru 5C i garancijama Republike Srpske

19:10, 10.07.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Finasniranje Koridora 5C, tačnije zaobilaznice Doboj, i garancije koje Republika Srpska može da izda u ovoj godini, biće tema narodnih poslanika, u utorak na posebnoj sjednici. 

Tako je odlučio Kolegij narodne skupštine na zahtjev Vlade Republike Srpske. Opozicionim poslaničkim klubovima nije bilo po volji što je zakazana posebna sjednica, ali kako kažu, nije bilo razloga za prigovore. Prigovora će, zato, sigurno biti kad je riječ o zaduženjima za izgradnju zaobilaznice. 

"Republika Srpska se tu zadužuje za 150 miliona, ali naše pitanje je to, šta se dešava sa prihodima pteva Republike Srpske, odnosi se na putarine i akcize", kaže Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS-a.

"Naš stav je principijelno da treba podržavati izgradnju infrastrukturnih objekata, posebno ovog dijela koridora koji je od evropskog značaja. Pitanje je da li neophodno toliko zaduženje i da i se moglo eventualno finansirati iz nekih drugih izvora", kaže Perica Bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a.

Zaobilaznicu će finansirati kredit Evropske investicione banke, koja je, smatraju u klubu poslanika SNSD-a, logičan partner kad je u pitanju velika investicija. Što se akciza tiče, one bi trebalo da posluže kao pokriće i garancija za kredino zaduženje. 

"Ja računam da je ovo najpraktičniji i najednostavniji način sa ovako niskim kamatama i sa sredsvima koja kroz kvalitatan projekat očekujemo da dođu u narednom periodu od evropskih investitora. Ja mislim da je potpuno logično da velike investicije radimo na ovaj način. Sredstva od akciza koja stoje na posebnom računu su namijenjena i za pokriće tih kreditnih sredstava kao jedna vrsta garancije", kaže Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a. 

Poslanici bi o Koridoru, tačnije o parcelaciji, mogli raspravljati i u avgustu, na još jednoj posebnoj sjedici, kaže Predsjednik Vlade Republike Srpske. Radovan VIšković poručuje da prvo treba završiti sa kreditnim zaduženjem i garancijama za velike investicione projekte.

"Nažalost, odluka o parcelaciji neće biti pripremljena za narednu sjednicu, ali moguće je da u drugoj polovini avgusta zatražimo drugu posebnu sjednicu o tome", kaže Radovan Višković.

Koridor 5C predstavlja glavnu transportnu rutu u BiH od sjevera ka jugu. Ukupna dužina koridora je oko 335 km, od kojih 46,6 km prolazi kroz Republiku Srpsku.