MUP RS: Zajednička kontakt tačka sa Europolom mora biti u Ministarstvu bezbjednosti

19:16, 30.06.2020.
Izvor: ATV
Mirsad Vilić ne odustaje od ideje da kontakt tačka sa Evropolom bude u Direkciji za koordinaciju policijslih tijela BIH, na čijem je čelu. I dalje vrši pritisak na Ministarstvo bezbjednosti BiH da to i predlože na Savjetu ministara. Da od toga nema ništa jasna je poruka iz MUP-a Republike Srpske. Direkcija u skladu sa zakonom nije policijsko tijelo, a pogotovo nije policijsko istražno tijelo zaduženo za oblasti iz nadležnosti Evropol-a pa službenici Direkcije ne bi trebali da imaju pristup operativnim istražnim podacima jer nemaju zakonski osnov da učestvuju u istragama, objašnjavaju iz MUP-a Srpske.

Napominjemo da je Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji BIH sa Europolom potpisan 31.avgusta 2016. godine a ratifikovan tokom februara i marta 2017.godine od strane Parlamentarne skupštine BiH i Parlementa EU.

Tim, tzv. Operativnim sporazumom, niti bilo kojim drugim dokumentom, nije predviđeno potpsivanje nikakvog dodatnog sporazuma u BiH za njegovu implementaciju, iz čega se jasno vidi da pozivanje na Sporazum o uspostavi Zajedničke kontakt tačke za BiH koja će djelovati kao centralna tačka kontakta, između Eurpola i nadležnih organa BiH, nema nikakvo pravno utemeljenje.

Da se tokom potpisivanja i ratifikacije sporazuma Direkcija za koordinaciju policijskih tijela nikada nije pominjala, potvrđuje i ministar Dragan Lukač. Kaže da sporazum jasno predviđa da je zajednička kontakt tačka u Ministasrvu bezbjednosti i da je iz Srpske jasan zahtjev da se i uspostavi u skladu sa sporazumom.

“To je sporazum koji ne može da mijenja ni direkcija i ne može niko da je promijeni jer je potpisan sa Europolom u ratifikovan od strane Predsjedništva i ni na koji način niko ne može da promijeni nego istom procedurom ali to bi vratilo unazad nekoliko godina znači da ne bi mogli da ostvarimo saradnju sa Europolom”, rekao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz MUP-a napominju da Zajedničku kontakt tačku upravo čine policijska tijela u BiH, uz dodatak Direkcije koja nije policijsko tijelo i u skaldu sa Uredbom Evropola ne može biti nadležno za saradnju. Ipak dok Operativni sporazum ne bude na snazi BiH nema pravni osnov da razmjenjuje operativne i lične podatke sa Europolom i državama članicama.