Ministarstvo trgovine i turizma: Netačni navodi "Horeke" da Vlada ne poštuje dogovore

  • 05.04.2021.16:40

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske odbacuje navode predstavika Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "HoReCa RS" iznesene na današnjoj konferenciji za medije, kojima predstavnici ovog Udruženja optužuju Republički štab za vanredne situacije i Vladu Republike Srpske za nepoštovanje postignutih dogovora i zanemarivanje zahtjeva upućenih od strane predstavnika privrednih subjekata iz ovog sektora.

"Podsjećamo, predstavnici Vlade Republike Srpske održali su u petak, 26. marta 2021. godine, sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "HoReCa RS", na kojem je, između ostalog, dogovoreno da će svim radnicima, kojima je u martu ograničen rad zbog primjene mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, biti uplaćeni porezi i doprinosi, u skladu sa njihovom poreskom prijavom, a ne prema minimalnoj plati kako je predviđeno kroz prvu mjeru. Ovo je bio jedan od zahtjeva Udruženja "HoReCa RS", koji je Vlada Republike Srpske prihvatila, što demantuje tvrdnje ovog Udruženja da Vlada Republike Srpske nema sluha za njihove zahtjeve i prijedloge", stoji u saopštenju Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

Takođe ističu, da je na sastanku dogovoreno da će u narednom periodu biti formirana radna grupa koju će činiti predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "HoReCa RS", kao i predstavnik Кabineta presjednika Vlade Republike Srpske, a čiji zadatak će biti da tehnički usaglasi i izračuna fiskalne efekte predloženih dugoročnih mjera koje predlažu predstavnici Udruženja "HoReCa RS", te definiše mogućnosti i načine njihove realizacije.

Prethodno, Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske je 12. marta 2021. godine produžio rokove za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija čiji su prihodi smanjeni kao posljedica uticaja pandemije, čime je mjera moratorijuma na otplatu kredita produžena do 30. juna 2021. godine, dok je mjera grejs perioda produžena do 31. decembra 2021. godine.

"Takođe, jedna u nizu mjera Vlade Republike Srpske i olakšica privrednom sektoru jeste i odgađanje plaćanja poreskog duga koje je omogućeno svim privrednim subjektima i preduzetnicima, a koje je, u vidu Uredbe, bilo na snazi i prošle godine. Porez na dobit i porez na dohodak od samostalne djelatnosti, kao dug po ovim osnovama iz prošle godine, poreski obveznici, umjesto do kraja marta, moći će da izmire do kraja juna. Ukoliko to ne učine i do 30. juna, imaju mogućnost na reprogram duga, odnosno da podnesu zahtjev Poreskoj upravi Republike Srpske, kako bi im se omogućilo da počev od 30. juna u šest jednakih rata do kraja godine plaćaju te obaveze. Za ovu odgodu do 30. juna, a i za odgodu do kraja godine neće se računati kamate, tako da je riječ o o beskamatnom reprogramu", navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske donijela je na 115. sjednici održanoj 01. aprila Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona za period oktobar – decembar 2020. godine.
 
Privrednim subjektima, koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom, biće uplaćeni porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period oktobar – decembar 2020. godine.

"Ova Uredba nastavak je podrške sektoru ugostiteljstva i hotelijerstva, kojima je kroz Uredbu za pomoć ovom sektoru iz decembra 2020. godine za isplatu poreza i doprinosa na platu po svakom zaposlenom radniku za period jul-septembar 2020. godine uplaćeno više od 550.000 КM. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je u 2020. godini, privrednim subjektima iz sektora turizma i ugostiteljstva, kojima je u martu i aprilu bio zabranjen, te ograničen rad u maju, isplatila 13.265.577,84 КM", stoji u saopštenju Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.