Ministar rada

Milunović: Još nema dogovora o opštem kolektivnom ugovoru

13:25, 16.09.2019.
Izvor: Srna
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da je dogradnjom Zakona o radu moguće riješiti određena pitanja bitna za poslodavce i sindikate, a koja su ranije bila regulisana opštim kolektivnim ugovorom.

Milunović je podsjetio da o ovom ugovoru i dalje nema dogovora socijalnih partnera – sindikata, poslodavaca i Vlade Srpske.

"Moraćemo i da preispitamo sam opšti kolektivni ugovor koji ne postoji, niti je potpisan u zemljama okruženja i u EU. Pregovori u mnogim zemljama se odvijaju direktno između poslodavaca i sindikata, a malo gdje kao kod nas, u kojima učestvuje i Vlada", rekao je Milunović novinarima danas u Banjaluci.

On je naveo da je Ustavom Srpske definisano kolektivno pregovaranje, ali ne i to da mora postojati opšti kolektivni ugovor, dodavši da se pitanja bitna za poslodavce i sindikate mogu regulisati i posebnim i granskim kolektivnim ugovorima.

"Prepustićemo to radnim grupama da vidimo koliko kompromisa i zajedničkih rješenja možemo da nađemo i koliko ih može biti u samom Zakonu o radu, a onda ćemo definisati koji vid kolektivnog ugovaranja ćemo predvidjeti našim zakonom", naveo je Milunović.

On je ponovio da je Vlada nastojala da se o opštem kolektivnom ugovoru postigne kompromis, ali da pregovori nisu dali rezultate. "Kako će se dalje razgovarati o tome, ne mogu predvidjeti", istakao je Milunović.

Kada je riječ o optužbama iz Saveza sindikata Republike Srpske da veći broj udruženja poslodavaca koji djeluju u okviru Unije udruženja poslodavaca nisu uredno registrovana u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, Milunović je rekao da Ministarstvo vodi registar i poslodavaca i sindikata, ali da se ne bavi pitanjima njihove unutrašnje organizacije.

"Koga će da odredi Unija kao pregovarača stvar je njene organizacije i na to ne možemo uticati. Unija je u našem registru, kao i sindikati, a ko će ih predstavljati stvar je njihovog unutrašnjeg dogovora. Tu ništa nije sporno sa stanovišta propisa", rekao je Milunović.