Govedaricu optužuju za samovolju

Milovan Bjelica predao pismo Govedarici

19:09, 17.11.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
“Vukota te tuži, Vukota ti sudi!”- tako je Milovan Bjelica ocijenio rad predsjednika SDS-a Vukote Govedarice u pismu koje je sročio uoči sjednice Glavnog odbora. 

Piše i da je lider stranke, nakon oktobarskih izbora, iz partije samovoljno, i nelegitimno, kako navodi Bjelica, izbacio visokopozicionirane članove a da nije ni dokazao da su radili protiv interesa SDS-a. Tako je Govedarica sebi dao dvije nespojive funkcije - sudije i tužioca u stranci, a već je, poručuje Bjelica u pismu, pitanje i da li zna šta propisuju Ustav Republike Srpske i Statut stranke čiji je predsjednik. Po svemu sudeći, piše potpredsjednik SDS-a, ne može se govoriti o demokratskoj kulturi jer stanje u stranci, koju vodi Vukota Govedarica, podsjeća na vrijeme kada je stranka prolazila golgotu pod uticajem Visokog predstavnika. 

"Ukoliko je sloboda mišljenja i javnog izražavanja tog mišljenja u proklamovanju ciljeva Srpske demokratske stranke djelovanje „suprotno stavovima SDS-a utvrđenim na bazi programskih ciljeva i zadataka", onda je jasno da predsjednik Srpske demokratske stranke niti zna odredbe Statuta, ni programske ciljeve stranke, čiji je, nažalost, predsjednik. I to je onda druga dimenzija nelegalnog, neustavnog i nezakonitog djelovanja predsjednika Srpske demokratske stranke koja ishodi u djelovanje usmjereno na ugrožavanje demokratije, narušavanje integriteta Republike, kršenje Ustavom zajamčenih sloboda i prava, a što je izričito zabranjeno Ustavom Republike Srpske", kaže Bjelica u pismu.

Vukota Govedarica je precijenio svoje kapacitete i značaj, zbog čega je i došlo do raspada SDS-a, piše Bjelica. Potpredsjednik podsjeća prtedsjednika stranke i da o razrješenju članova SDS-a odlučuje Glavni odbor.

"U Pravilniku o stranačkoj disciplini i organizaciji evidencije članstva ne postoji pravni osnov koji daje predsjedniku Srpske demokratske stranke da bilo kog člana isključi, već odluku o isključenju u skladu sa članom 9. pomenutog Pravilnika može donijeti samo opštinski ili gradski, odnosno izuzetno Glavni odbor, te je jasno da se radi o nezakonitim odluka jer nemaju normativni osnov, a u svakom slučaju odredbe o vođenju postupka na principu „kadija te tuži, kadija ti sudi", odnosno „Vukota te tuži, Vukota ti sudi", u skladu sa načelom legaliteta, moraju biti u skladu sa ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama koji se direktno primjenjuju i koji imaju jaču pravnu snagu", nastavlja Bjelica u pismu Govedarici.

Bjelica u pismu poručuje i da je Govedarica isključivao članove koji su samo javno govorili, a nisu nametali u kom pravcu bi trebalo da se usmjeri politika SDS-a kako bi se ostvarivali ciljevi stranke i interesi srpskog naroda. Vukota Govedarica, do sada, je iz stranke isključio Kostadina Vasića, Obrena Petrovića i Borisa Jerinića.