Zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a u NS RS

Mazalica: Robovi smo pojedinih poslanika u Narodnoj skupštini

19:42, 11.09.2019.
Izvor: ATV
"Robovi smo nekoliko pojedinaca u Narodnoj skupštini koji koriste sve poslaničke mogućnosti da pričaju o stvarima koje, uglavnom, nisu na dnevnom redu", poručio je za ATV poslanik SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica.

Predlaže da se uvede model koji već postoji u parlamentima. 

"U poslovniku o radu parlamentarne skupštine BiH se kaže da nakon jedne ili dvije opomene ako se poslanik uvredljivo odnosi prema drugom poslaniku ili udaljava sa dnevnog reda da mu se može oduzeti riječ do kraja razmatranja te tačke dnevnog reda", istakao je Srđan Mazalica, zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a u NS RS.

Mazalica kaže da nije siguran da li bi svi koalicioni partneri prihvatili ove izmjene poslovnika. Socijalista Goran Selak poručuje da su dobrodošle sve promjene poslovnika koje donose efikasniji rad Narodne Skupštine. 

"Treba razmišljati po uzoru na evropski parlament kako prilagoditi neke odredbe kao što je to uradio evropski parlament. Odredbe se odnose na određenu diskusiju odnosno određeno izlaganja narodnog poslanika u pogledu koliko klub narodnih poslanika broji poslanika, toliko ima ograničenog vremena", rekao je Goran Selak, poslanik Socijalističke partije u NS RS.

Da svi poslanici treba da imaju jednak tretman, i pozicija i opozicija, slaže se i PDP-ov Perica Bundalo. On pozdravlja inicijativu SNSD-ovog Srđana Mazalice, ali kaže, ništa bez konsenzusa.  

PERICA BUNDALO – ŠEF KLUBA POSLANIKA PDP-a U NS RS

"Narodna Skupština mora da poštuje svoj dignitet i da radi u najboljem interesu u pogledu izvršavanja svojih ustavnih i drugih nadležnosti. Svaka promjena koja će doprinijeti tome je dobrodošla", naglasio je Perica Bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a u NS RS. 

Još ranije lider SNSD-a Milorad DOdik ukazivao je na potrebe promjene poslovnika kojim će se onemogućiti degradacija  te institucije. Niko, kaže Dodik, neće biti spriječen da govori, a cilj je da se ne ponavljaju prepucavanja, poput onih koja su viđena na posljednjoj, posebnoj sjednici   Narodne SKuptine Republike Srpske.