FZO RS

Kvalitet pelena ne provjerava Fond zdravstvenog osiguranja već Agencija za lijekove

11:48, 11.02.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
"Agencija za lijekove nadležna je za kontrolu medicinskih sredstava i samo sredstva koja ispunjavaju kriterijume kvaliteta i bezbjednosti mogu biti registrovana i dobiti dozvolu za promet u BiH", navodi se u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja RS koji je reagovao na navode poslanika Draška Stanivukovića u vezi sa nabavkom pelena za djecu i odrasle.

"Na javnom tenderu za nabavku pelena koju je sproveo Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske izabrana su tri, ne samo jedan dobavljač, a riječ je o pelenama proizvođača iz Italije, Poljske i Albanije, koje su registrovane u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. To bi ujedno trebalo da bude i potvrda da se radi o kvalitetnim pelenama, sigurnim i bezbijednim za pacijente", navode u saopštenju.

"Kvalitet pelena ne provjerava FZO RS, jer to nije naša nadležnost, a ponuđači koji su prošli na tenderu su posjedovali neophodnu dokumentaciju koja garantuje i kvalitet", stoji u saopštenju Fonda.

Fond će zatražiti od Agencije za lijekove i medicinska sredstva dodatnu provjeru kvaliteta pelena. 

"Osim toga, Fond ne čekajući perfomanse ispred FZO RS redovno kontroliše da li svi dobavljači koji su izabrani putem javnih nabavki poštuju svoje ugovorene obaveze, te smo od dobavljača pelena još početkom ovog mjeseca zatražili da se izjasni o kvalitetu proizvoda koji isporučuje.Ukoliko se radi o nekvalitetnom proizvodu, postavlja se pitanje kako su dobavljači dobili dozvolu za promet u BiH, a na to pitanje odgovor treba da da za to nadležna institucija, a ne FZO RS", navode u saopštenju.

Proceduru nabavke pelena FZO RS je, navode, sproveo u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i, kako to Zakon nalaže, odabrana su tri ponuđača sa ekonomski najpovoljnijom ponudom koja treba da zadovolji kvalitet i cijenu. 

Sve tri ponude, saopštavaju iz Fonda, su u potpunosti ispunjavale sve uslove i kriterijume u skladu sa Zakonom, jer u suprotnom procedura nabavke ne bi ni mogla biti realizovana.

"Napominjemo i da je FZO u više navrata tražio da se nabavka lijekova i medicinskih sredstava ne tretira isto kao nabavka ostale robe, te da ekonomska najpovoljnija ponuda ne može biti presudna, što je slučaj prema sadašnjem Zakonu o javnim nabavkama. Podsjećamo da je još prije nekoliko godina Vlada Republike Srpske donijela odluku da FZO RS sprovodi centralizovane javne nabavke kada je god to moguće, da bi se obezbijedio jednak kvalitet i dostupnost, kako lijekova, tako i drugih sredstava, za sve pacijente širom Srpske, ali i da bi se postigle niže cijene. U skladu sa tim, FZO je od ove godine počeo da centralizovanom nabavkom nabavlja i pelene. Na ovaj način osiguranicima smo obezbijedili više veličina pelena, a postignuta je i značajno niža cijena u odnosu na onu po kojoj su pelene prodavane ranijih godina, kada su ih apoteke nabavljale same", stoji u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Prema tome,napominju, iza onih koji prave predstave sa pelenama ispred Fonda, koristeći najosjetljivije kategorije osiguranika, očigledno stoje lobiji kojima je odgovaralo ranije stanje, kada su se pelene prodavale i po duplo većim cijenama. 

"Takođe, kada je riječ o pelenama za djecu, one su poljskog proizvođača, a ne iz Albanije. Iako je to jasno vidljivo u dokumentaciji koju i Stanivuković posjeduje, to ga nije omelo da koristi i djecu za svoje tendenciozne navode i dnevno političke svrhe.Fond ne štiti i ne favorizuje nijednog dobavljača i proizvođača, niti se rukovodimo profitom, već isključivo, po zakonu, sprovodimo aktivnosti za koje smo nadležni, poput javnih nabavki, a na ponude, njihov kvalitet i sl. ne možemo da utičemo.Još jednom napominjemo, uprkos uredno sprovedenoj kompletnoj proceduri nabavke i potvrdama kvaliteta koje posjeduju dobavljači pelena, zatražićemo da se njihov kvalitet dodatno provjeri. U skladu sa rezultatima kontrole preduzećemo naredne aktivnosti, a prvenstveno u interesu da zaštitimo osiguranike i da oni budu zadovoljni kvalitetom medicinskih sredstava koja za njih finansira Fond", navedeno je u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja RS.