Direktora Garantnog fonda RS

Krčmar za ATV: Činimo sve da ublažimo posljedice koje je načinila korona

  • 17. Oct 2020.21:14

"Objavili smo javni poziv bankama da iskažu interes za plasiranje svojih sredstava po osnovu programa kojim bi se ublažile posljedice koje je načinila korona na privredne subjekte na kompanije koje rade i posluju. To je jedna od mjera, kojim bi mogli olakšati posljedice", rekao je Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda Srpske gostujući u Centralnim vijestima ATV-a.