Fond PIO

Kompletirati dokumentaciju o pravu na starosnu penziju

  • 12. Juni 2019.12:54

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske pozvao je 5.603 osiguranika koji do kraja ove godine ispunjavaju uslove za starosnu penziju da se, prema mjestu prebivališta, obrate u poslovnicu radi obezbjeđenja i kompletiranja dokumentacije i podataka potrebnih za predstojeći postupak rješavanja o pravu na penziju.

U obavještenju Fonda se ističe da se osiguranici pozivaju s ciljem blagovremenog kompletiranja podataka u matičnoj evidenciji osiguranika, u namjeri da postupanje Fonda bude pravovremeno, brzo, efikasno i kvalitetno.

Kada je riječ o ženama, osiguranik može ostvariti pravo na starosnu penziju ako u ovoj godini navrši 65 godina i 15 godina staža osiguranja, 58 godina i 40 godina penzijskog staža, te 56 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Muškarac može ostvariti pravo na starosnu penziju ako u tekućoj godini navršava 65 godina i 15 godina staža osiguranja, 58 godina života i 40 godina penzijskog staža.

Osiguranici sa sobom treba da ponesu raspoloživu dokumentaciju - radne knjižice ili ovjerene fotokopije, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem /beneficirani radni staž/, o eventualnim promjenama jedinstvenog matičnog broja, potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena, kao i druge dokaze o stažu ako ih osiguranik posjeduje, kao što su uvjerenja, obavještenja.

Fond posebno apeluje na osiguranike koji imaju navršen staž osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, da se odazovu na ovaj poziv i da, ako to do sada nisu učinili, podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda i prije samog podnošenja zahtjeva za penziju.

Ovo je neophodno jer se na taj dokument, bez kojeg se ne može donositi rješenje o ostvarivanju prava, iz pojedinih država čeka više mjeseci, pa čak i godina, te se blagovremenim podnošenjem tog zahtjeva mogu izbjeći neprijatne situacije, navodi se u saopštenju iz Fonda PIO Republike Srpske.

U Fonu napominju da je starosna penzija lično pravo koje se ostvaruje isključivo podnošenjem zahtjeva.

"To ne znači da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, niti prestanak njihovog ugovora o radu kod poslodavca, već da predstavlja potrebu prethodnog kompletiranje dokumentacije i ažuriranje podataka koji će, kada se steknu zakonom propisani uslovi za penziju, omogućiti efikasnije i brže donošenje rješenje o ostvarivanju prava, u roku od sedam do 15 dana od podnošenja zahtjeva, odnosno znatno kraće od zakonom propisanog roka od 60 dana", navodi su u saopštenju Fonda.

Kompletirana dokumentacija i uređeni podaci iz Matične evidencije omogućavaju da se u kasnijem postupku odlučivanja o pravu na penziju donose odmah konačna, a ne privremena rješenja, što neposredno utiče na povećanje zadovoljstva osiguranika i korisnika prava usluga Fonda, kao javnog servisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Tagovi: