Generalni sekretar

Karan za ATV: Mislim da će se svi izdići iznad političkih intriga

20:31, 27.03.2020.
Izvor: Srna
Narodna skupština razmatraće sutra u podne prijedlog Vlade o uvođenju vanrednog stanja u Republici Srpskoj. Siniša Karan o ovom pitanju razgovarao je sa Marinom Marinkovićem, urednikom emisije "1 na 1".

Karan je rekao da se elementi za proglašenje vanrednog stanja odnose na ugrožavanje bezbjednosti, požare, poplave, zemljotrese, epidemije, prirodne katastrofe, ugrožavanje ljudskih prava i sloboda i nefunkcionisanje ustavnih organa vlasti.

"Zakon o vanrednoj situaciji i Zakon o zaštiti širenja zaraznih bolesti nisu dovoljni u sadašnjoj situaciji i za dalje funkcionisanje Vlade Srpske, institucija i Republičkog štaba za vanredne situacije. Vlada Srpske je procijenila da postoje uslovi za vanredno stanje u kojem Narodna skupština predaje u ruke zakonodavnu djelatnost predsjedniku Republike koji će donositi uredbe sa zakonskom snagom", rekao je Karan za Alternativnu televiziju.

On je istakao da Vlada Republike Srpske trenutno funkcioniše u skladu sa okolnostima, a to znači vanredno i radi konstantno, te da mora biti obezbijeđeno funkcionisanje privrede, institucija i svih resursa Srpske.

"Značajno je što je Vlada Srpske na vrijeme prepoznala ono što se događalo u Kini, pa postalo veoma blisko. Već tada smo upotrijebili sjajne mehanizme koji su nam dali prostor da brzo i na vrijeme reagujemo, a to je Zakon o zaštiti širenja zaraznih bolesti čime smo predvidjeli jednu ovakvu situaciju i primijenili potrebne mjere, među kojima je zatvaranje škola, ugostiteljskih objekata, ograničili ostale manifestacije", podsjetio je Karan.

Prema njegovim riječima, animirane su sve potrebne snage koje zajedno funkcionišu u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama jer je virusom zaustavljen protok robe, tržište je poremećeno, kao i ukupna privredna kretanja.

"Imamo medicinski i privredni aspekt koji su u direktnoj vezi. Sada moramo održati oba ova apsketa", kaže Karan i ponavlja da je ključna nabavka medicinske opreme, prije svega, respiratora.

On je naglasio da se sada želi načiniti budžetska prekompozicija i pomoći privredi, te je zato potrebna intervencija u zakonu.

U ovom momentu smo, kaže Karan, došli u poziciju da institucije Republike Srpske, prije svega Vlada kao izvršni organ, da bi efikasno funkcionisala mora zalaziti u zakonodavnu sferu.

"Prema tome, vanredno stanje ima dvije pozicije. Prva je da je ustavna kategorija, što znači da ne smiju biti ograničavana ljudska prava i slobode, kao ni teritorijalna organizacija. Druga je da je jedan od ključnih principa svih ustava parlamentarna demokratija i podjela vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu što ne smije biti poremećeno u situaciji vanrednog stanja", precizirao je Karan.

On smatra da poslanici sutrašnju posebnu sjednicu Narodne skupštine, na kojoj će biti razmatran prijedlog odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Srpske, neće iskoristiti za politikantstvo, jer institucije Srpske čine sve i donose mjere u interesu građana.

"Ne mogu da zamislim poslanika koji je protiv uvođenja vanrednog stanja i svi koji budu protiv toga su i protiv daljih mjera kojima treba da spriječimo uticaj pandemije virusa korona na život i zdravlje ljudi i da održimo privredu", rekao je Karan.

On je pojasnio da će, kada se završi vanredno stanje sve uredbe sa zakonskom snagom koje će donijeti predsjednik Republike, ponovo biti upućene na potvrdu u Narodnu skupštinu.

Karan ističe da je, kada je riječ o angažovanju resursa u vanrednom stanju, već dosta toga urađeno Zakonom o vanrednim situacijama.

"Ovdje je samo jedna ključna razlika - Zakon o vanrednim situacijama ne dozvoljava da uđete u zakonodavnu sferu. Ako je, recimo, zakon propisao da su građani dužni da plate porez do 30. marta, samo novom zakonskom odredbom možete produžiti rok do 30. juna. Sada smo spriječeni da učinimo zakonske ustupke privredi jer moramo promijeniti zakon. To ne možemo odlukama Vlade jer nemaju zakonsku snagu", pojasnio je on.

Karan je ocijenio da su građani Srpske u najvećoj mjeri prihvatili i poštovali naredbe Republičkog štaba jer znaju da su donesene u njihovom interesu.

On je rekao da struka, odnosno ljekari diktiraju sve mjere koje se sprovode u Srpskoj u vezi sa virusom korona, te da ih nadležne institucije poštuju.

"Zdravstveni sistem Srpske u ovom periodu uradio je ono što nije u posljednjih deset godina - svi porezi i doprinosi su uplaćeni u budžet Srpske, a zdravstveni radnici čine nadljudske napore u ovoj situaciji. Optimista sam da će mjere institucija Srpske dovesti do toga da ćemo moći da kažemo da smo došli do vrhunca krize u vezi sa virusom korona i da ćemo pobijediti", istakao je Karan.