Generalni sekretar Vlade Republike Srpske

Karan: Visoki predstavnik i uticaj međunarodne zajednice moraju nestati iz BiH

20:30, 18.01.2020.
Izvor: Srna
Generalni sekretar Vlade Republike Srpske Siniša Karan rekao je večeras da je Opšti okvirni sporazum za mir u BiH mirovni sporazum međunarodnog karaktera i da ga eventualno mogu mijenjati ili staviti van snage samo ugovorne strane.

Karan je naveo da ovaj sporazum potpada pod ingerenciju međunarodnog javnog prava, odnosno Bečku konvenciju, koja govori o međunarodnim ugovorima.

"Kada imate ovako kategorisan ugovor, onda je jasno da ga eventualno mogu mijenjati ili staviti van snage samo ugovorne strane. To su tada bile Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska i BiH, koja je u osnovi predstavljala Bošnjake, i pet velikih zemalja, koje su bili svjedoci", rekao je Karan za Alternativnu televiziju.

On je istakao da se mirovni sporazum može posmatrati sa više aspekata, a prevashodno sa pravnog.

"Ključno je da su u svih 11 aneksa učesnici kao strane Republika Srpska i Federacija BiH. U javnosti se misli na aneks četiri, a govori o Dejtonskom mirovnom sporazumu koji je mnogo šira cjelina. Aneks četiri, odnosno Ustav BiH je jedini segment sporazuma koji je promjenjiv", dodao je Karan.

Prema njegovim riječima, ovaj aneks je već vlasništvo domaćih institucija.

"Teoretski kada bi van snage bio stavljen Opšti okvirni sporazum za mir u BiH mogao bi ostati aneks četiri uz saglasnost onih koji ga primjenjiju, a to su entiteti", objasnio je Karan.

On je naglasio da je mijenjanje Dejtonskog sporazuma u interesu onih koji misle da će time ostvariti nešto što nisu mogli.

"Da se razumijemo, oni su nešto ostvarivali djelovanjem međunarodne zajednice u BiH. Bilo je nekoliko pokušaja promjene Ustava BiH, jer smo imali tri amandmana za Brčko distrikt, zatim i aprilski paket", podsjetio je Karan.

On je napomenuo da su Bošnjaci smatrali da je Ustav BiH ograničenje za funkcionisanje zemlje.

"Oni su insistirali u aprilskom paketu da se bez entitetskog glasanja donose svi zakoni u BiH, koji idu prema EU. NJima je bila potrebna sutiacija u kojoj bi potpuno minimizirali entitete kao federalne jedinice, kapacitete konstitutivnih naroda i da uđemo u promjenu državnog uređenja u pravcu unitarizacije u kojoj bi većinski narod bio dominantan i eliminisao pravo manjinskih naroda da budu konstitutivni", kaže Karan.

To je, dodao je, diranje u biće BiH i svako ko se na ovakav ili sličan način bavi promjenom direktno je protiv BiH i vodi ka njenom nestanku.

On je podsjetio da je visoki predstavnik samo jedan od izvršnih elemenata djelovanja međunarodne zajednice i da je sinonim po kome se kaže da BiH nije suverena država i da je država posebnog međunarodnog protektorata i njena vlast nije najveća, nego visokog predstavnika.

"Međunarodna zajednica djeluje 30 godina na ovim prostorima, još od raspada Jugoslavije, pa u ratu do Dejtonskog sporazuma. Oni su posredstvom visokog predstavnika do 2003. godine promjenili stvarnu ustavnu sliku BiH i načinili raskorak između normativnog i onoga što je naša ustavna stvarnost", dodao je Karan.

On smatra da visoki predstavnik i uticaj međunarodne zajednice moraju nestati iz BiH kako bi dva entiteta i tri konstitutivna naroda bili suvereni.