Narodna skupština Srpske

Izvještaj službe za reviziju pred narodnim poslanicima

19:23, 09.10.2019.
Izvor: ATV
Izvještaj službe za reviziju našao se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Nije dugo trebalo da se od izvještaja dođe do toga ko je čiji rođak i ko je koga gdje zaposlio.

Ipak, ono što je rečeno o konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju za korisnike budžeta Republike Srpske za prošlu godinu jeste da je dato mišljenje sa rezervom. Pozitivno revizorsko mišljenje dato je na usklađenost aktivnosti, transakcija i informacija sa značajnom zakonskom regulativom. 

Po mišljenju opozicionara nisu sve institucije dobile ocjenu koju zaslužuju. Smatraju i da bi  izvještaji trebalo da budu detaljniji. 

"Mislim da nema nijedna zdravstvena ustanova koja može dobiti pozitivno mišljenje, obzirom na količinu sredstava koja postoje u zdravstvu, obzirom na pravnu regulativu, zakonske propisa, akte, ne može biti, nema šanse", istakla je Zora Vidović, ministar finansija u Vladi Republike Srpske.

Izvještaj je objektivan kažu poslanici SNSD-a. Ukazano je na slabosti funkcionisanja interne kontrole kod pojedinih budžetskih korisnika. Ono što je najvažnije kažu jeste da od svih ministastva samo tri imaju mišljenje sa rezervom dok su ostala pozitivna. Poručuju važno je da se govori o činjenicama iz izvještaja, a ne insinulacijama što se kako kažu i danas moglo čuti u skupštinskoj sali.

"Kad god govorimo o reviziji onda imamo 1.000 različitih mišljenja obično su to laička i obično ako hoćemo da ovu službu od koje zavisi sistem uvučemo u političke vode možemo da vadimo iz konteksta", rekao je Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD-a.

Poslanici su se bavili i Izvještajem Agencije za osiguranje o kome nije bilo rasprave. Nakon čega je razmatran i izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti.