Hemičari sa banjalučkog PMF-a treću godinu zaredom prvaci Republike Srpske u nauci

12:39, 27.01.2021.
Tim „STUDIJSKI PROGRAM HEMIJA“ treću godinu za redom je dobio nagradu za naučna dostignuća koja se dodjeljuje jednom naučnom timu godišnje. Kriterijumi za ovu nagradu su veoma jasni, pri čemu se u obzir uzima međunarodna vidljivost naših naučnika kroz učešća u međunarodnim projektima, realizovana međunarodna mentorstva i međunarodne monografije objavljene od strane renomiranih svjetskih izdavačkih kuća.

Dodatni kriterijum, na koji je SP Hemija naročito ponosan, predstavlja saradnja sa industrijom. U ovoj kategoriji naš tim je u 2020. godini kandidovao dva industrijska projekta i to sa kompanijama „Bentoprodukt“ iz Šipova i „Destilacija“ iz Teslića, koja imaju za cilj razvoj novih proizvoda u ovim kompanijama. Pored istraživača, u realizaciji ovih projekata bili su angažovani i studenti oba ciklusa studija SP Hemija, što ističemo kao posebnu vrijednost ostvarene saradnje.

Osim nagrade za najuspješniji tim, pojedinačne nagrade za naučnu produktivnost su dodijeljene našim nastavnicima i saradnicima. Profesori Saša Zeljković, Milica Balaban i Suzana Gotovac Atlagić, kao i dr Ivan Samelak, nagrađeni su za objavljene naučne radove u različitim kategorijama međunarodno recenziranih časopisa.