Turistički potencijal

Godina banjskog turizma u Republici Srpskoj

  • 12.01.2019.19:32

Republiku Srpsku je za prvih 11 mjeseci prošle godine posjetilo 353.830 turista, što je za 40.000 više nego godinu dana prije. Mnogi od njih ostali su u posjeti više dana, što je uticalo na značajan rast noćenja, pa su turisti napravili više od 860 hiljada noćenja.

Sve to je napravljeno zahvaljujući kvalitetu turističkog proizvoda, čije unapređenje će biti u fokusu ministra trgovine i turizma Republike Srpske Dragice Kovač. 

"Sam parametar razvoja turizma  predstavlja broj dolazaka i noćenja stranih turista u Srpskoj. Ti parametri su i do sada povoljni. Mi imamo povećanje dolazaka stranih turista 2017. u odnosu na 2016. godinu čak od 12 odsto, a u 2018.godini gledano u prvih deset mjesci imamo rast od čak 18 odsto", kaže Dragica Kovač, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Prema vrsti turističkih mjesta u koja su turisti dolazili u novembru 2018. godine, broj dolazaka se najviše se povećao u banjskim mjestima za  13,6 odsto. Najveći broj noćenja turista registrovan je upravo u banjama čak 46,6odsto u kojima su se turisti najduže i zadržavali i to jedan turista 5,7 noći u prosjeku. Prema planu ministarstva trgovine i turizma,  2019.godina u Republici Srpskoj biće godina banja. 

"Mi generalno pozdravljamo inicijativu. Treba to da bude zajednički zadat i ministarstva trgovine i turizma i svih banja, brendiranje banja Republike Srpske i stavljanje na evropsku mapu kao destinacije za banjski turizam. To je jedan od zadataka koji smo i mi sebi postavili u grupaciji banja i svakako da će nam koristiti podrška ministarstva institucionalna naročiti u pogledu promocije na trćištima EU, Rusije pa i dalje", kaže Aleksandar Radošević, ZTC "Banja Vrućica" Teslić.

Prema Strategiji razvoja turizma Republike Srpske 2011-2020 banjski turizam jedan je od generatora razvoja turističke privrede Republike Srpske. Zato će sve banje u Srpskoj biti jednako važne prilikom njihovog razvoja i promocije.

Tagovi: