Ne mogu da naplate dugovanja

Elektrokrajina najslabija karika u sistemu Elektroprivrede RS

19:12, 13.12.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Elektrokrajina je, ako je pitati revizore, najslabija karika u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske. 

Od svih elektrodistribucija, Elektrokrajina je za prošlu godinu dobila naviše zamjerki i od nezavisnog revizora. Dio potraživanja Elektroprivrede, revizorima nije bio jasan, a to se najvećim dijelom odnosilo na potraživanja od kupaca Elektrokrajine. 

Razumnog uvjerenja u validnost, kako stoji U izvještaju, nije bilo za više od 275 hiljada maraka potraživanja, od kojih je skoro 233 hiljada od kupaca Elektrokrajine. 

"Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura identifikovali smo da potraživanja za koje postoje indikacije materijalno značajnog obezvređenja baziranog na starosnoj strukturi, a za koja ovo preduzeće nije priznalo bilo kakvu rezervaciju iznose 54.728 hiljade maraka. Shodno tome, troškovi obezvređnja su manje iskazani, a rezultat poslovanja i neto iznos ovih potraživanja su više iskazani za  iznos od 54.728 hiljade maraka sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2017. godine".

Pored svega toga, rukovodstvo Elektrokrajine nije napravilo ni procjenu za dugoročni dio potraživanja, koji se odnosi na reprograme, medijacije i presude.

"Zavisno preduzeće Elektrokrajina nije izvršilo procjenu niti priznalo rezervaciju za dugoročni dio potraživanja u iznosu od 37.154 hiljade maraka, za koja isto tako postoje indicikacije materijalno značajnog obezvređenja".

Ne samo da preduzeće ne može da naplati dugovanja, već bilježi gubitke i u poslovanju, posebno u ovoj godini. 

Gubitak "Elektrokrajine" u prvih devet mjeseci ove godine, tri puta je veći nego za isti period prošle godine, i do sada iznosi skoro milion i po maraka. Proizvođačima električne energije u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske, "Elektrokrajina" duguje više od 130 miliona maraka