Piralen

Ekspertski tim rješava problem zagađenog zemljišta u Incelu

19:16, 23.07.2019.
Izvor: ATV
Na rješavanju problema zagađenog zemljišta u poslovnoj zoni Incel radiće tim ekeperata, a iz Vlade Republike Srpske obećavaju da će problem biti sistemski riješen.

U narednih sedam dana, sve institucije moraće da prilože svu potrebnu dokumentaciju timu koji će se baviti piralenom i teškim metalima koji se nalaze na nekoliko lokacija u Incelu. Svi radnici u poslovnoj zoni Incel, moraće na hitan sistematski pregled - to su samo neki od zaključaka nakon sastanka svih ključnih aktera u vezi sa  sanacijom  kontaminiranog zemljišta u krugu nekadašnjeg banjalučkog giganta. 

"Uglavnom potrebno je ovom ekpertskom timu, jedna kompletna infrastruktura svih podzemnih instalacija koje postoje na 80 hektara u poslovnoj zoni incel. Potrebno je uraditi i jednu podlogu hidrologije io geologije. Institut za vode, hidrologiju će ekspertskom timu će prezentovati, znači same poslovne zone", kaže Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Od pedeset i dva uzorka na dvadeset i jednoj lokaciji, najviše piralena ima u krugu Energane, dok u granici sa naseljenim područjem, zemljište nije zagađeno. U manjim količinama, ali ipak preko granice dozvoljenog, piralena je bilo na još dvije lokacije u krugu Incela. 
Otrovno ulje nije pronađeno u podzemnim vodama, pokazala su mjerenja. Gradonačelnik Igor Radojilić kaže da je problem zagađenja isplivao na površinu tek nakon požara u bivšoj Energani. 

"Od tog momenta otvorio se problem i mi smo u prilici da saznajemo, utvrđujemo stanje i planiramo mjere za otklanjanje posljedic ai prevenciju daljih mogućih kritičnih situacija. Gradska uprava je zajendo sa inpekcijskim organima, već i u komunikaciji sa republičkim institucijama pripremila plan djelovanja", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke. 

Plan djelovanja je da se prvo radi na istrazi eventualne odgovornosti, zatim na prevenciji, uzorkovanju zemljišta, vode i vazduha, zatim jačanju inspekcijskih organa, uklanjanju posljedica i zdravstvenoj zaštiti. 

Republika Srpska imaće 300 hiljada dolara od UNDP-a na raspolaganju za rješavanje problema piralena, a definitivnI podaci o količini prekoračenja koncentracije piralena u zoni "Incela" biće objavljeni nakon što ekpertski tim završi svoj dio posla. Otpad će biti prevezen u zemlje Evropske unije, jer u BiH ne postoji spalionica, niti deponija za takvu vrstu otpada.