Vlada Republike Srpske

Društvenim preduzetništvom do održivog ekonomskog rasta

15:41, 21.04.2021.
Izvor: Srna
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, čiji je cilj korišćenje potencijala društvenog preduzetništva radi održivog ekonomskog i društvenog rasta i razvoja Republike.

Zakonom je predviđeno uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, uspostavljanje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Ovim zakonom se uređuju pojam, ciljevi i načela društvenog preduzetništva, uslovi i postupak za sticanje statusa društvenog preduzeća, vođenje registra društvenih preduzeća, zadaci i način rada Savjeta za razvoj društvenog preduzetništva, kao i druga pitanja od značaja za društveno preduzetništvo.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za ovu godinu.

Ovim aktima povećan je iznos sredstava za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja sa 12.188.000 KM na 19.806.000 KM i obezbijeđeno je, umjesto prvobitno planiranog zapošljavanja 2.882 lica, da se podrži zapošljavanje i samozapošljavanje 4.118 lica kroz provođenje četiri programa za zapošljavanje.

Na ovaj način se podržava samozapošljavanje 1.334 lica po Programu podrške zapošljavanju djece poginulih boraca, nezaposlenih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida /RVI/ "Zajedno do posla", od čega je 1.227 demobilisanih boraca i 107 djece poginulih boraca.

Pored toga, Akcioni plan je dopunjen i Programom podrške zapošljavanju mladih - djece poginulih boraca sa VSS u statusu pripravnika, za čiju realizaciju su obezbijeđena sredstva u iznosu od 763.889 KM za zapošljavanje 77 djece poginulih boraca sa VSS u statusu pripravnika, čime bi ovaj program bio u potpunosti realizovan i licima iz ove kategorije omogućeno pripravništvo.

Izmjenama Akcionog plana povećana je i vrijednost Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi za 500.000, tako da je ukupna vrijednost ovog programa 4.500.000 KM. Broj lica koji će se zaposliti povećava se sa 950 na 1.075 lica /zapošljavanje 875 kod poslodavaca i 200 lica za samozapošljavanje/.

"Usvajanjem ove odluke i izmijenjenog i dopunjenog Akcionog plana za 2021. godinu, ukupna sredstva za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu iznose 19.806.000 KM i obezbjeđuje se zapošljavanje i samozapošljavanje 4.118 lica, što predstavlja značajan napredak, posebno imajući u vidu postojeću situaciju na tržištu rada izazvanu virusom korona i da se zapošljavanje vrši isključivo u realnom sektoru", navodi se u saopštenju.