Građani utiču na donošenje odluka

Doboj: Formiran Savjet za zaštitu potrošača

19:33, 14.02.2020.
Izvor: ATV
Doboj je formirao Savjet za zaštitu potrošača. Sva preduzeća koja pružaju ekonomske usluge, sada bi tebalo da formiraju i komisije, u kojima će svoje predstavnike imati potrošači. Tako će građani moći da utiču na donošenje odluka.

"Savjet prvenstveno služi da bi svaka od odluka izveštaj o radu, povećanje cena, smnanjenje cena, donošenja odluka o otpisivanju dugova koje opterećuju budžet, sve ono što je u delatnosti javnih preduzeća koje pružaju ekonomske usluge, one moraju prolaziti kroz filter Savjeta“, izjavila je Snežana Šešlija iz Udruženje potrošača Doboj.

Tamo gdje su i ranije postojali Savjeti, građani nisu znali da su prvi korak do njihovih prava. Potrošači se moraju informisati, preduzeća poštovati propise, kažu u resornom ministarstvu. 

"Da znaju bar tijela kojima se mogu obratiti, a s druge strane i oni koji daju usluge morali bi da se pridržavaju propisa koji se odnose na zaštitu potrošača", kaže Braco Vrančić, rukovodilac odsjeka za zaštitu potrošača ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Struja voda i grijanje, kao i reklamacija robe, najčešće muče potrošače. Više od cijene tih usluga, žale se na njihov kvalitet.

"Nemamo zapravo žalbi na samu cijenu koliko imamo na sami kvalitet uslige, kod opet usluga od općeg ekonomskog interesa tu su problemi stavke na računima nisu uredne, da potrošači ćele se izdvojiti imati pojedinačna brojila", dodaje Saša Marić,  obmudsmen za zaštitu potrošača BiH.

U Republici Srpskoj deset udruženja brine o potrošačima.  Prema njihovim podacima, u Srpskoj se prošle godine razmatralo oko 3000 prigovora. Od toga je 60-70 posto žalbi na ekonomske usluge, a veliki dio na telekomonikacije.Izmjena uslova ugovora  glavna je zamjerka korisnika usluga.