Čubrilović: Usvojenim aktom nisu ugrožena ničija prava

14:12, 12.11.2019.
Izvor: ATV
"Juče je bio važan dan na kojem je održana posebna sjednica i donesen je jedan politički akt kojim je Republika Srpska pokazala da želi da aktivno učestvuje u svom procesu i održavanja i stvaranja. Potvrđen je suverenitet Republike Srpske u okvirima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovim aktom nisu ugrožena ničija prava. Ni drugog entiteta, ni drugih naroda u BiH.", izjavio je Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

Aktom je potvrđena dosljedna politika vladajućih stranaka u Republici Srpskoj koja se ogleda u opredjeljenju očuvanja institucija i nadležnosti Republike Srpske u okviru dejotonske BiH.

"Mislim da se ovim načinom ojačava pozicija Republike Srpske. U jednom dijelu je i definisan način kako preispitati prenos nekih nadležnosti na neke druge nivoe gdje je rečeno da treba vdijeti kakva je to do sada bila efikasnost funkcionisanja na taj način, i da li bi bilo efikasnije, na nivou entita da se rade. Tu je riječ o nekim agencijama i nekim odlukama koje su važne za suverenitet Republike Srpske." dodao je on.

"U aktu nisu definisani rokovi, to je otvoren proces u kojem nam je potreban partner kojeg vidimo u drugom dijelu BiH, u Federaciji BiH.", zaključio je Čubrilović.

Ovaj akt je otvoren za kompromis i trebao bi pomoći da se nađu bolja rješenja za sve unutar BiH.