Radovan Višković

Članovi Vlade odriču se 50 odsto plate za Fond solidarnosti

19:11, 26.03.2020.
Izvor: ATV
Do 30. juna privremeno se odgađa plaćanje poreskih obaveza i to onih po osnovu poreza na dobit za prošlu godinu i svih naknada koje proističu iz završnog računa privrednika, do kraja juna odgađa se i plaće rata koje privredni subjekti imaju po osnovu kredita kod IRB-a, polovina naknada za lična primanja članova Vlade za mart biće uplaćena na račun Fonda solidarnosti Srpske.

Ove odluke Vlada je donijela u cilju prevazilaženja krize u privredi zbog pojave korona virusa u Srpskoj, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske. 

"Svi privredni subjekti koji traže ovu olakšicu za svoje preduzeće u obavezi su da podnesu Poreskoj upravi pisanu izjavu da dobiju odobrenje od Poreske uprave. Svi koji žele da se ostvare to pravo moraju da se pojedinačno obrate bankama, za realizaciju. To nije linearna odluka, za sve, da kažemo sad nećemo plaćati", rekao je Radovan Višković, predsjendik Vlade Republike Srpske. 

Preporuka Vlade je i da se zaposleni u javnom sektoru, osim zdravstvenih radnika, koji imaju primanja do 1.000 maraka neto odreknu se 5 odsto, a za primanja preko 1.000 da to bude 10 odsto. 

"Isto tako naša preporuka ili sugestija svim izabranim i psotavljenim licima iz Republike Srpske koji vrše javne funkcije, rukovodeći državni službenicima i namještenicima te direktorima javnih preduzeća, ustanova i fondova da se odreknu dijela svoje neto plate za mjesec mart u iznosu do 20 odsto u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske", istakao je Višković. 

Preporuka Vlade je i da se sve naknade za upravne, nadzorne i odbore za reviziju za mart mjesec uplate na Fond solidarnosti. Sva prikupljena sredstva biće usmjerena za pomoć radnicima u realnom sektoru koji su direktono pogođeni odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, kaže Višković. 
 
"Za one radnike koji su direktno našim odlukama, poput ugostitelja, trgovaca, malih preduzetnika itd. gdje smo naložili zabranu rada našim odlukama, naša prepruka sa tim udrženjima, asocijacijama će biti da poslodavci isplate neto platu, a da razliku do bruto plate bude na teret Vlade Republike Srpske", naglasio je Višković.

U Vladi aktivno rade na formiranju fonda za pomoć privredi, koji bi trebao biti aktivan u maju. Sredstva će biti obezbjeđena putem MMF, drugih stranih kreditora, emitovanjem obveznica Republike Srpske, kaže Višković. Štete nećemo moći 100 odsto namiriti, ali ćemo se solidarisati sa svima, poručio je premijer. Do polovine aprila trebala bi biti operativan sredstva iz aranžmana sa MMF-om iznosu od 165 miliona eura, za Vlade Republike Srpske i Federacije. 

Sve naredbe Republičkog štaba za vanredne situacije ističu u ponedjeljak, 30. marta. Tada ćemo razgovarati na sjednici Štaba da sve te mjere produžimo za 15 dana s tim da će neke od mjera pretrpjeti korekcije, rekao je Višković. 

Između ostalog, biće korigovana Uredba o ograničavanju cijena nekih proizvoda, kao i odluka o zabrani kretanja lica starijih od 65 godina jer početkom aprila slijedi redovna isplata penzija.