U toku izmjena Uredbe

Borački dodatak nakon napunjenih 60 godina starosti

10:10, 04.01.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
U toku su aktivnosti u vezi sa izmjenom dijela uredbe o boračkom dodatku koji je osporio Ustavni sud Srpske, što bi trebalo biti završeno do kraja januara, kažu iz Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

"Nove odredbe stupiće na snagu nakon što budu objavljene u `Službenom glasniku`", kažu u Ministarstvu. 

Predsjednik Boračke organizacije Srpske Milomir Savčić izrazio je nadu da će izmijenjena uredba biti u primjeni već od 1. februara, piše "Glas Srpske". 

"Pravda će konačno biti zadovoljena jer će se borački dodatak dobijati od momenta kada borci navrše 60 godina. To će posebno značiti onima koji su nezaposleni", rekao je Savčić. 

On je pojasnio da su borci do sada bili uskraćeni za najmanje jedan, a najviše 12 mjesečnih dodataka jer je, na primjer, borac koji je 60 godina napunio 1. januara morao čekati idući januar da dobije prvi mjesečni dodatak. 

Savčić je istakao da visina mjesečnog boračkog dodatka zavisi od broja mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava, odnosno da se broj mjeseci provedenih u ratu množi se sa koeficijentom koji iznosi 1,6 KM. 

Osporena odredba predviđala je da se borcima koji su uslove za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak ispunili poslije 24. maja 2012. godine to pravo priznaje počev od 1. januara naredne godine u odnosu na onu u kojoj su uslovi ispunjeni. 

Prema ocjeni sudija, propisivanjem takve uredbe njen donosilac je izašao iz zakonskih okvira i prekoračio svoja ustavna i zakonska ovlašćenja jer je zakonskom odredbom propisano da prava na mjeečna primanja pripadaju od prvog narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.