Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Bogdanić: Pravo na ličnu invalidninu od 1. jula

  • 20.07.2018.17:26

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je danas u Milićima da će svima onima koji ostvare pravo na ličnu invalidninu to pravo biti priznato od 1. jula ove godine, te da neće zakasniti ako to urade i u narednim mjesecima.

Bogdanić je objasnio da je Vlada Srpske uspostavila određena pravila kada je riječ o ličnim invalidninama ali da još postoje nejasnoće ko može da ostvari pravo na njih, iako su Centri za socijalni rad dobili jasne instrukcije. 

On je dodao da je po prvi put uvedeno pravo na ličnu invalidninu za osobe oštećenog sluha, jer oni do sada nisu bili obuhvaćeni ni tuđom njegom i pomoći, niti bilo kojom drugom nadoknadom, kao i za lica kod kojih je invalidnost nastala u razvojnom periodu do 18. godine. 

"Bilo bi dobro da, svi oni koji imaju potrebu i misle da imaju pravo da ostvare ličnu invalidninu, dođu u nadležne centre za socijalni rad, dobiju jasne instrukcije ko ostvaruje pravo na ličnu invalidninu i da nakon toga odu u Fond penzionog osiguranja da to i realizuju", rekao je Bogdanić u Milićima. 

On je naveo da je odlučeno da kroz Uredbu, odnosno Odluku, budu uvedene lične invalidnine i da na taj način u narednih šest mjeseci bude utvrđen broj korisnika, da bi do kraja godine, kroz donošenje Zakona o socijalnoj zaštiti, i ovo pitanje zakonski riješili. 

Bogdanić je podsjetio da je sve ovo rađeno na prijedlog predsjednika Vlade Srpske Željke Cvijanović, te da je formirana posebna radna grupa u čijem sastavu su bili ministri zdravlja, pravde, prosvjete i kulture, boračke zaštite, te direktori Fonda PIO i Fonda zdravstva, kao i predstavnici različitih udruženja. 

"Mi smo svi zajedno radili u proteklih šest mjeseci. Donesen je akcioni plan koji se tiče mnogih potreba i problema sa kojima se invalidi susreću i to će se u narednom periodu rješavati", rekao je Bogdanić. 

Bogdanić je istakao da je donesen i Zakon o znakovnom jeziku. 

"Time je Cvijanovićeva pokazala svoju socijalnu osjetljivost i prema ženama, odnosno prema majkama, a evo sada i prema civilnim invalidima, odnosno licima ometenim u razvojnom periodu", rekao je Bogdanić.