Konačna presuda

BN televizija Nikoli Špiriću da isplati dvije hiljade KM

11:32, 12.12.2018.
Thumbnail
Konačnom presudom Okružnog suda u Banjaluci BN televizija obavezna je da potpredsjedniku SNSD-a Nikoli Špiriću isplati 2.000 KM sa pripadajućim zateznim kamatama na ime klevete i nanesene duševne boli.

U presudi Okružnog suda u Banjaluci od 14. novembra navodi se da je tužena BN televizija obavezna da tužiocu Špiriću na ime materijalne štete radi pretrpljenih duševnih bolova nastalih usljed povreda ugleda i časti koje je pretrpio zbog klevete prenijete u informativnoj emisiji "Dnevnik tri" od 15. februara 2016. godine i na portalu www.bntv.com isplati iznos od 2.000 KM sa zateznom kamatom od dana donošenja presude do konačne isplate. 

BN televizija obavezna je da tužiocu nadoknadi i troškove parničnog postupka u iznosu od 650 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do konačne isplate.