Bijeljina: Amandmanima povećana sredstva za brojne oblasti

15:36, 03.04.2021.
Izvor: Srna
Iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu" tvrde da su amandmani skupštinske većine na gradski budžet u skladu sa zakonom, da su dugo pripremani uz konsultaciju stručnjaka, te da su omogućili da se, određenim uštedama, povećaju sredstva za brojne druge oblasti.

"Amandmanom Koalicije "Dogovor za Bijeljinu" povećana su sredstva za zdravstvo, poljoprivredu, sport, socijalne kategorije, kulturu, školstvo", navode iz ove koalicije.

Iz Kolacije ističu da su uvedene i nove stavke podrške za novorođenčad, djecu u privatnim vrtićima, privredu pogođenu virusom korona, a posebno su podržane institucije i preduzeća čiji je osnivač Grad Bijeljina, a čije je poslovanje ugroženo u uslovima pandemije, bez obzira na to ko njima upravlja.

"Kakav je to "ekonomski zločin nad narodom"?", pitaju iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu" reagujući na izjavu bijeljinskog gradonačelnika Ljubiše Petrovića da je to "zločin nad budžetom i ekonomski zločin nad narodom Bijeljine".

Iz Koalicije napominju da Skupština grada Bijeljina i odbornici imaju mogućnost da vrše korekcije i koriste svoje zakonsko pravo ulaganja amandmana i usvajanja budžeta tek kada se budžet na skupštinskoj raspravi nađe u formi prijedloga budžeta.

"To se prvi put desilo 31. marta 2021. godine, tako da ne stoje priče da su odbornici ranije učestvovali u sačinjavanju budžeta koji sada mijenjaju", dodaju iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

Navodeći da je prijedlog budžeta iz septembra 2020. godine, a u raspravi se našao 31. marta 2021. godine, iz Koalicije naglašavaju da ne mogu iste potrebe i zahtjevi budžetskih korisnika biti pola godine kasnije.

U reagovanju se napominje da stari budžet nije sadržavao dovoljnu pomoć za zdravstvo, što je u situaciji novog talasa epidemije virusa korona neprihvatljivo i moralo se mijenjati.

Koalicija "Dogovor za Bijeljinu" je svoje amandmane prvo neformalno nekoliko dana prije sjednice, a nakon toga i formalno putem protokola ranije uputila gradonačelniku da se kao predlagač akta upozna o njima i da svoje komentare i sugestije.

"Tada nije bilo nikakvih problema i komunikacija je bila korektna. A vidjeli smo šta se desilo na sjednici Skupštine grada, pred kamerama", dodaju iz Koalicije.

Iz Kolacije napominju da gradonačelnik u potpunosti kontroliše trošenje budžeta i da je jedini nadležan za njegovo izvršenje.

"Nijedna marka ne može biti isplaćena sa računa grada bez potpisa i odobrenja gradonačelnika. Takođe, gradonačelnik ima i pravo da realocira do pet odsto sredstava budžeta /više od 2,5 miliona KM/, bez saglasnosti Skupštine grada, čime može korigovati sve one stavke koje su eventualno sporne u amandmanu", navode iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

Iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu" podsjećaju da je Skupština grada u daljem toku sjednice usvojila apsolutno sve odluke koje je gradonačelnik predložio, čime je jasno pokazala da želi da radi u interesu građana i da je spremna na saradnju.

"Ravnomjerno je smanjen budžet i predsjednika Skupštine /koji je iz SNSD-a/ i gradonačelnika /koji je iz SDS-a/. Time se pokazalo da se nije išlo revanšistički prema bilo kome, smanjeni su troškovi obilježavanja datuma, manifestacija, reprezentacije, medijskog praćenja, posjete sajmovima. Zbog epidemiološke situacije, bilo bi nerazumno imati ova sredstva u nivou u kom su predložena", navode iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

Iz ove koalicije dodaju da su smanjena sredstva za plate i naknade van radnog odnosa i pripravničke plate.

"Smatramo da nije vrijeme za nova zapošljavanja u administraciji. Postoje značajna smanjenja sredstava u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove. Neka od tih sredstava su predviđena za iste svrhe, ali na drugim potrošačkim jedinicama /200.000 za projekat kanalizacije na Ledincima/", kažu iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

Prema navodima iz Koalicije, imalo se u vidu i to da je već prošlo tri mjeseca, dakle ostalo je još samo devet mjeseci do kraja fiskalne godine, tako da potrebe nisu iste kao za cijelu godinu.

"Takođe, kod eksproprijacija i rješavanje imovinskih odnosa je učinjeno smanjenje s obzirom na to da, na primjer, kod izgradnje auto–puta sve finansiraju republičke institucije, kod izgradnje gasovoda je taj posao završen, a i kod izgradnje drinskog nasipa sredstva se obezbjeđuju sa republičkog nivoa", ističu iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

Iz Koalicije napominju da je, uz sve to, za održavanje signalizacije i nekategorisanih puteva ostalo 700.000 KM, za uličnu rasvjetu milion KM, za izgradnju komunalne infrastrukture 1,8 miliona KM, za eksproprijaciju i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja 900.000 KM.

"Imajući u vidu sve ranije rečeno, smatramo da je to sasvim dovoljno", kaži iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

S druge strane, ukazuju iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu", uvedena je pomoć privrednicima koji su pogođeni virusom korona u iznosu od 180.000 KM, podsticaj poljoprivredne proizvodnje je povećan za 300.000 i iznosi 1,4 miliona KM, sredstva za sport su povećana za 150.000 na 1,15 miliona KM.

Iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu" napominju da su uvedene subvencije za novorođenčad u iznosu od 100.000 KM, kao i subvencije za djecu u privatnim vrtićima u iznosu od 132.400 KM.

"Povećana je zdravstvena zaštita sa 200.000 na 600.000 KM, povećanja davanja za socijalne kategorije u iznosu od 400.000 KM, povećani iznosi za ustanove kulture i školske ustanove, uveden podsticaj za samozapošljavanje mladih u iznosu 90.000 KM i povećan podsticaj za zapošljavanje generalno", kažu Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

Iz Koalicije ističu da je amandman koji se odnosi na plate uložen jer predviđenim budžetom nisu ukalkulisane plate za novembar i decembar u većini javnih ustanova, a po postojećoj kadrovskoj strukturi, dakle bez novih primanja radnika.

"A ta sredstva su se i inače krajem godine svakako obezbjeđivala sa navedene stavke u gradskom budžetu", pojašnjavaju iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

Iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu" navode da se većina amandmana koje je uložio Klub odbornika SDS-a poklapao sa amandmanima koje je uložila Koalicija "Dogovor za Bijeljinu", kako po pitanju povećanja, tako i skidanja određenih stavki.

"Ti amandmani su pod pritiskom povučeni, ali su se našli u formalnoj proceduri i mogu se pogledati", poručili su iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu".

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović najavio je pokretanje postupka ocjene zakonitosti i ustavnosti pred Ustavnim sudom amandmana skupštinske većine na gradski budžet, koji je usvojen 31. marta u lokalnom parlamentu.

Skupštinska većina u Bijeljini, predvođena SNSD-om, usvojila je budžet za 2021. godinu, a neposredno prije usvajanja Petrović i odbornici SDS-a, PDP-a i DNS-a napustili su sjednicu.

Usvojen je budžet od 51,5 miliona KM uz dva amandmana SNSD-a, a SDS je odustao od 10 svojih amandmana, kao i PDP od jednog.