Usaglašeno nekoliko odredbi

ATV u posjedu teksta Opšteg kolektivnog ugovora: Šta čeka radnike?

19:15, 04.05.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
ATV je u posjedu teksta Opšteg kolektivnog ugovora, koji su socijalni partneri prošle sedmice konačno dogovorili. Do kraja maja bi, svaki od partnera trebalo da se izjasni o tekstu, ali ATV saznaje da je već sada usaglašeno nekoliko odredbi.

Jedna od njih je ona o visini regresa, a opšti kolektivni ugovor predviđa da on iznosi najmanje 450 KM i da su poslodavci oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na to novčano davanje. Usaglašen je i uslov za povećanje plata radnicima na osnovu radnog staža. U tekstu tako stoji da će se naknada uvećavati za 0,3 kako je navedeno i u Zakonu o radu. Svi socijalni partneri se još, međutim, nisu usaglasili oko prijedloga uvećanja i po drugim osnovama. Radna verzija predviđa nekoliko takvih uslova.

“-Po osnovu rada noću - za 30%

-Po osnovu prekovremenog rada - za 25%

-Po osnovu rada na dane državnog praznika ili druge dane u koje se po zakonu ne radi - za 40%”, stoji u ugovoru.

Thumbnail

U Radnoj verziji Opšteg kolektivnog ugovora, koja je u posjedu ATV-a stoji da će poslodavac, u slučaju smrti radnika, isplatiti pomoć u visini najmanje tri prosječne plate, dvije u slučaju smrti člana uže porodice i jednu u slučaju teške invalidnosti ili bolesti radnika. Propisano je i na koliko dana plaćenog odsustva u toku godine  radnik ima pravo. Ono što je zanimljivo je to da u radnoj verziji piše da bi najduže plaćeno odsustvo dobili sindikalni predstavnici za potrebe učešća u radu sindikalnih organa i edukacija. Duže i od radnika koji sklapaju brak, ili dobiju dijete.

“-Prilikom sklapanja braka – 2 radna dana

-Prilikom smrti člana porodice - 3 radna dana

-U slučaju teže bolesti člana porodice – 2 radna dana

-Prilikom rođenja djeteta - 1 radni dan

-Prilikom dobrovoljnog davanja krvi - 2 radna dana prilikom svakog davanja i to dan davanja krvi i naredni radni dan

-Učešće ovlaštenog sindikalnog predstavnika u radu sindikalnih organa i sindikalnih edukacija – do 5 dana”, stoji u ugovoru.

Thumbnail

Oko te stavke se socijalni partneri ipak nisu usaglasili. Sve one oko kojih jesu, naći će se u konačnoj verziji dokumenta. U savezu sindikata su njaavili da će njihov stav biti poznat već sredinom maja. Do kraja maja bi trebalo da se izjasne i poslodavci. Republika Srpska bi tako,  tri godine nakon usvajanja novog  Zakona o radu, konačno  dobila Opšti kolektivni ugovor.

Thumbnail