Arhiv Vojvodine 

Pronađeni dokazi da je Stepinac znao za ustaška zvjerstva

09:42, 03.02.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
U Arhivu Vojvodine u Novom Sadu od 2008. godine nalazi se dokument koji potvrđuje da je zagrebački nadbiskup kardinal Alojzije Stepinac bio upoznat sa ustaškim zločinima u vrijeme NDH.

U dosijeu su detaljno opisana zvjerstva nad Srbima i Jevrejima počinjena 1941. i 1942. godine u logorima u Jasenovcu i Novoj Gradiški, ali i u drugim područjima NDH. Sve je potkrijepljeno sa 63 autentične i "njemačkom preciznošću numerisane" fotografije, pišu "Večernje novosti". 

Riječ je o svjedočenju koje je Stepincu 1942. godine poslao svjedok ustaških zločina. On se potpisao kao "katolik hrišćanin, pa tek onda Hrvat". 

Svjedočenje na 300 strana prevedeno je na njemački jezik i bilo je dio dosijea Gestapoa. Decenijama je ova dokumentacija bila dio ličnog fonda Slavka Odića, nosioca partizanske spomenice, službenika SUP-a i generalnog konzula u Torontu. 

Direktor Arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović rekao je da su ovi dokumenti otkriveni igrom slučaja u jeku pokušaja hrvatskih ekstremista da revidiraju ustašku istoriju i višestruko umanje broj srpskih i jevrejskih žrtava u Jasenovcu i drugim logorima NDH. 

Kuzmanović je naveo da će dokumentacija biti prevedena, publikovana i digitalizovana da bi bila dostupna istoričarima i istraživačima. 

On je napomenuo da sve ukazuje na to da je u pitanju dosije koji je sastavljao zapovjednik njemačke službe bezbjednosti u tada okupiranom Beogradu, a bio je direktno potčinjen Gestapou. 

Kuzmanović je naglasio da su ta dokumenta neosporiva, jer su ih sastavili predstavnici njemačke obavještajne službe tokom rata. 

Osim detaljnih svjedočanstava o zločinima, dosije sadrži dopise ljudi koji su se obraćali višim strukturama Njemačke ili Komesarijatu za izbjeglice da ih zaštite od divljanja ustaša. Fotografije, koje su priložene, snimane su tokom izvršenja zločina. 

U dosijeu o hiljadama žrtava našlo se i ime Milene Božinić kojoj je dijete nožem istrgnuto iz utrobe, kao i navodi da su Srbi bili prisiljivani da piju krv ubijene braće, te da je veliki broj žena i djevojaka bio silovan - kćerke pred majkama, majke pred kćerima, te da su otpremane u ustaške logore da služe ustašama kao bludnice. 

"Novosti" navode da su silovanja zabilježena čak i u srpskim crkvama, kao i da su od zapisa strašnije fotografije žrtava, na kojim su često i njihovi egzakutori. 

Koliko su podaci i fotografije ustaških egzekucija i divljanja nad žrtvama surovi i nespojivi normalnom čovjeku svjedoči da je Kuzmanovićeva saradnica u Arhivu Vojvodine, koja je studirala njemački jezik, nakon što je pročitala nekoliko stranica rekla da nema snage da to prevodi, pišu "Večernje novosti". 

Ovi dokumenti ovjereni su njemačkim pečatima i memorandumima i upućeni zapovjednicima njemačke službe bezbjednosti u tadašnjem Beogradu, od kojih je jedan bio Emanuel Šefer koji je u proljeće 1942. godine nadgledao likvidaciju Jevreja interniranih na Sajmištu, a potom saopštio Berlinu da je "Srbija bez Jevreja".