Podnesen izvještaj

V.d. direktora preduzeća iz Kneževa oštetio budžet za pola miliona KM

11:34, 12.09.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Poreska uprava Republike Srpske podnijela je Okružnom tužilaštvu Banjaluka izvještaj protiv odgovornog lica u Komunalnom preduzeću Cvrcka iz Kneževa, zbog sumnje da je činjenjem krivičnog djela oštetio budžet Republike Srpske za 513.965 KM.

Izvještaj je podnesen protiv D. K. iz Kneževa, vršioca dužnosti direktora Komunalnog preduzeća Cvrcka iz Kneževa, zbog sumnje da je kao odgovorno lice u tom preduzeću u periodu od 3.9.2014. do 30.6.2019 godine, za vrijeme dok je žiro-račun preduzeća bio blokiran rješenjima Poreske uprave, većinu potraživanja naplaćivala u gotovini na blagajni preduzeća, a jedan manji dio potraživanja preko žiro-računa sindikalne organizacije.

Preko blagajne preduzeća, poreski obveznik je svoja potraživanja za prodatu vodu i druge usluge naplaćivao angažujući "inkasanta", izbjegavajući na taj način naplatu preko žiro-računa preduzeća.

Dio svojih potraživanja, koje je ovaj poreski obveznik naplaćivao preko žiro-računa sindikalne organizacije preduzeća, činio je tako što je određenim kupcima izdavao fakture za prodatu vodu i za izvršene ostale usluge sa instrukcijom za plaćanje preko žiro-računa sindikalne organizacije, a ne žiro-računa preduzeća Cvrcka koji su bili u blokadi, jer bi ta uplata zbog pokrenutog postupka prinudne naplate bila povučena na račun javnih prihoda Republike Srpske.

Lice je potom sredstva prikupljena naplatom preko blagajne i žiro-računa sindikalne organizacije koristilo za isplate neto plata radnicima preko blagajne i plaćanje obaveza prema dobavljačima, a ne za plaćanje poreske obaveze zbog koje su žiro-računi komunalnog preduzeća bili u blokadi, te je na taj način počinila krivično djelo Nepravilno izdvajanje sredstava pravnog lica, zbog čega je budžet Republike Srpske oštećen za 513.965 KM.

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske će i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastaviti intenzivan rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza, a čijim činjenjem se nanosi šteta budžetu Srpske, saopšteno je iz Poreske uprave.

Pročitajte još: