Suđenje

Pogledajte za šta Radovana Karadžića sve terete

10:58, 20.03.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Mehanizam haškog tribunala danas u 14:00 sati izriče pravosnažnu presudu prvom predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću.

Optužnica Karadžiću sadrži 11 tačaka, a u prvostepenoj presudi je bio oslobođen tačkom 1 koja se odnosila na genocid u opštinama.

Ovo su tačke koje se stavljaju Karadžiću na teret i koje je sud saopštio:

NISTE KRIVI po TAČKI 1: genocid. a da ste KRIVI po sljedećim tačkama optuţnice:

TAČKA 2: genocid;

TAČKA 3: progon, kao zločin protiv čovječnosti;

TAČKA 4: istrebljenje, kao zločin protiv čovječnosti;

TAČKA 5: ubistvo, kao zločin protiv čovječnosti;

TAČKA 6: ubistvo, kao kršenje zakona ili običaja ratovanja;

TAČKA 7: deportacija, kao zločin protiv čovječnosti;

TAČKA 8: nehumana djela – prisilno premještanje, kao zločin protiv čovječnosti;

TAČKA 9: širenje terora, kao kršenje zakona ili običaja ratovanja;

TAČKA 10: protivpravni napadi na civile, kao kršenje zakona ili običaja ratovanja; i

TAČKA 11: uzimanje talaca, kao kršenje zakona ili običaja ratovanja.