Prijedor

Malverzacije sa zemljištem Republike Srpske: Podnesen izvještaj protiv pet lica

08:58, 07.11.2020.
Izvor: ATV
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Repulbike Srpske podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru izvještaj protiv pet lica – S.V., R.B., D.G., V.M.,M.К. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela kojima je Republika Srpska oštećena za 2,6 miliona КM, na način što su prijavljena lica svojim radnjama omogućila da se na zemljištu koje je svojina Republike Srpske izgradi stambeno-poslovni objekat od strane Rudnika željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor i „Niskogradnja Marjanović“ D.O.O. Prijedor, a koji na predmetnom zemljištu nisu imali konstituisano pravo građenja.

Izvještajem se prvoprijavljeni S.V. sumnjiči da je počinio krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja“, drugoprijavljeni R.B da je počinio krivična djela „Zloupotreba službenog položaja“ i „Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave“, trećeprijavljena D.G. da je počinila krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja“, a četvrtoprijavljena V.M. i petoprijavljena M.К. da su počinile krivično djelo „Nesavjestan rad u službi“.

Kako ATV nezvanično saznaje, Stanko Vujković sumnjiči se da u svojstvu odgovornog lica - direktora Rudnika željezne rude „Ljubija a.d. Prijedor u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi angažovao advokata iz Prijedora radi upisa prava svojine nad nepokretnosti kod RUGIPP RS PJ Prijedor u korist nepostojećeg pravnog subjekta RO RŽR „Ljubija" Prijedor što je i uničio, a nakon čega je po prethodnom dogovoru sa drugoprijavljenim Rankom Bakićem sačinio Ugovor o osnivanju prava građenja na predmetnoj nepokretnosti u kojem je RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor označen kao nosilac prava svojine nad istom, iako je znao da predmetna nepokretnosti ne predstavlja svojinu RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor. Takav ugovor prvoprijavljeni je u ime suinvestitora RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor kao zaključio sa privrednim društvom „Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor kao drugim suinvestitorom.

Nezvanično saznajemo da je drugoprijavljeni Ranko Bakić u svojstvu službenog lica – notara dana 09.12.2016. godine kršeći odredbe člana 75. Zakona o notarima RS sačinio ispravu neistinitog sadržaja - Ugovor o osnivanju prava građenja  u kojem je po prethodnom dogovoru sa prvoprijavljenim Stankom Vujkovićem označio RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor kao vlasnika nepokretnosti iako je znao da predmetna nepokretnost ne predstavlja svojinu istog.

Takođe nezvanično saznajemo da je trećeprijavljena Danica Glamočanin, u svojstvu službenog lica - višeg stručnog saradnika za imovinsko – pravne poslove u RUGIPP RS PJ Prijedor dana 24.06.2016. godine sačinila je Rješenje  kojim je usvojila zahtjev RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor za pretvaranje prava korištenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, iako je znala da podnosilac zahtjeva nema legitimaciju za podnošenje takvog zahtjeva, te da je pravo korištenja radi građenja čije se pretvaranje tražilo predmetnim zahtjevom prestalo da postoji prema odredbama člana 53. Zakona o građevinskom zemljištu.

Četvrtoprijavljena Vera Marjanović, u svojstvu službenog lica - samostalnog stručnog saradnika za upravno – pravne poslove u Odjeljenju za prostorno uređenje – Odsjek za građenje i upotrebu objekata protivno odredbi člana 129. Zakona o uređenju prostora i građenju RS dana 17.03.2017. godine sačinila Rješenje o davanju odobrenja za građenje stambeno – poslovnog objekta investorima „RŽR Ljubija" a.d. Prijedor i „Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor nad nepokretnosti označenoj, iako je znala da podnosioci zahtjeva nisu imali osnov za izdavanje odobrenja za građenje u pogledu neriješenih  imovinsko pravnih odnosa na predmetnoj nepokretnosti.

ATV nezvanično saznaje da je petoprijavljena Mirjana Кomljenović, u svojstvu službenog lica načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje u Administrativnoj službi Grada Prijedora je propuštanjem dužnog nadzora dana 17.03.2017. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za građenje za građenje stambeno – poslovnog objekta investorima „RŽR Ljubija" a.d. Prijedor i „Niskogradnja Marjanović" d