Hag

Evo ko će izreći konačnu presudu Radovanu Karadžiću

07:59, 20.03.2019.
Izvor: klix.ba
Thumbnail
Konačnu presudu Radovanu Karadžiću izreći će danas sudije Žalbenog vijeća i to njih pet, na čelu sa predsjedavajućim sudijom Vagnom Prüssem Joensenom iz Danske.

Uz predsjedavajućeg Žalbenog vijeća, danskog sudiju Joensena, sastav tog vijeća čine sudije - William Hussein Sekule iz Tanzanije, José Ricardo de Prada Solaesa iz Španije, Graciela Susana Gatti Santana iz Urugvaja i Ivo Nelson de Caires Batista Rosa iz Portugala.

Thumbnail

Sudija Joensen trenutno obavlja funkciju sudije MMKS-a i jedan je od troje dežurnih sudija u ogranku MMKS-a u Arushi, a obavljao je i dužnost predsjednika i predsjedavajućeg sudije Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda UN-a za Ruandu. Između ostalog, obavljao je i funkciju međunarodnog sudije u Misiji UN-a na Kosovu.

Thumbnail

Član Vijeća, sudija William Hussein Sekule je za sudiju MMKS-a izabran 20. decembra 2011. U martu 2013. postao je sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) kao žalbeni sudija u Hagu, što je dužnost koju je obavljao do 30. aprila 2015. godine.

Thumbnail

Član Vijeća, sudija José Ricardo de Prada Solaesa je za sudiju MMKS-a imenovan u decembru 2011., a uz brojne funkcije u sklopu španskog pravosuđa, stekao je diplomu Instituta za ljudska prava u Strasbourgu. U svojstvu međunarodnog stručnjaka sudjelovao je u brojnim programima saradnje. Bio je sudija izvestilac u predmetu "Scilingo" (2005) u vezi sa zločinima protiv čovječnosti počinjenim za vrijeme diktature u Argentini, a od 2005. do 2007. godine bio je izabran za međunarodnog sudiju Žalbenog odsjeka Vijeća za ratne zločine Suda BiH. Uz ostalo, bio je član Žalbenog vijeća u predmetima za ratne zločine protiv Nikole Kovačevića, Radovana Stankovića i Bobana Šimšića.

Thumbnail

Članica Vijeća, sutkinja Graciela Gatti Santana u pravosuđu radi od jula 1992. godine, a funkciju sudije obavlja od 1994. godine, raspoređena u različitim sudovima na raznim lokacijama u Urugvaju. Od 2009. je angažirana u Krivičnom sudu u Montevideu, glavnom gradu Urugvaja, specijaliziranom za organizovani kriminal. U junu 2012. unapređena je u Apelacioni sud 4. okruga (nadležan za građanske parnice), a u martu 2016, prešla je u Apelacioni krivični sud 1. okruga (pozicija koju trenutno zauzima).

Thumbnail

Član Žalbenog vijeća MMKS-a Ivo Nelson de Caires Batista Rosa je na poziciji sudije od 1993. godine, a trenutno je i voditelj i koordinator obuke, te mentor, angažiran u Portugalskom centru za pravosudne studije od 2006 godine. Između ostalog, poseduje značajno iskustvo u krivičnom pravu i krivičnim postupcima i istragama na nacionalnom i međunarodnom nivou. Također, bio je sudija-mentor za sudije iz zemalja u razvoju, s iskustvom u azijskim i afričkim državama, konkretno Istočnom Timoru i Gvineji Bisao. Učestvovao je u programu UN-a za osnaživanje pravosudnog sistema, te u projektu koji je finansirala EU a u vezi s jačanjem vladavine prava. U Istočnom Timoru obavljao je funkciju privremenog predsjednika Apelacionog suda.

Sudija Rosa je u Žalbeno vijeće MMKS-a imenovan u septembru 2018. godine, umjesto dotadašnjeg predsjedavajućeg Theodora Merona, čije je izuzeće zatražila odbrana, jer je Meron na prethodnim suđenjima donosio određene zaključke koji se tiču Karadžića.