Zaštićeni svjedok Tužilaštva

Džemal Hadžić naredio akciju na Čemernu

16:10, 10.01.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Bivši komandir čete Teritorijalne odbrane /TO/ tadašnje RBiH u selu Slivno, opština Breza, Ramo Šišić rekao je u nastavku suđenja optuženima za zločine nad srpskim civilima u Čemernu 1992. godine, da je optuženi Džemal Hadžić izdao naredbu da budu uništene haubice i posada u tom selu.

Šišić je rekao da je otišao u selo Vlahinje i dobrovoljno se prijavio da odvede grupu prema Čemernu, navodeći da je Hadžić kao ispomoć pozvao vod Kakanjaca koji je, kako je čuo, vodio optuženi Teufik Turudić, zvani Tufo Šumar, te odjeljenje izviđača i odred "Sretno". 

"Nas 35 krenuli smo na zadatak. Tu nam je zaštićeni svjedok `H rekao da nam do Čemerna treba još oko pet sati, te smo zaključili da te noći ne možemo izvesti akciju. Tufo mi je rekao da Hadžiću odnesem pismo i obavijestim ga da se akcija odgađa 24 sata, te da mu javim ako se šta bude mijenjalo", svjedočio je Šišić. 

Iako je Hadžić tada rekao da se jedinica tu noć odmara, svjedok je potvrdio da se ujutro čula pucnjava i vidio dim iznad Čemerna. 

Zaštićeni svjedok Tužilaštva "H" potvrdio je da je došao Ramo Šišić s grupom i da su tražili da ih sprovede u selo Taračin Do. On je dodao da je pozvao još dvojicu komšija i da su doveli grupu u školu, gdje je bila komanda TO. 

Jedan iz grupe mu je rekao da se sa komšijama i Šišićem vrate nazad, te da su im rekli da se ide na Čemerno i da nikom ništa ne smiju reći o tome. 

Tužilaštvo BiH optužilo je DŽemala Hadžića, Teufika Turudića, DŽemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju, te Hamdiju Spahića da su krajem maja i u prvoj polovini juna 1992. godine, zajedno sa drugim njima poznatim licima, svjesno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu u selu Čemerno. 

Optužnica bivše pripadnike TO i aktivnog i rezervnog sastava policije tadašnje RBiH tereti da su 10. juna 1992. godine napali Čemerno u kojem su ubili 30 Srba, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina. 

Ubijeno je desetak žena, a u napadu je paljena pokretna i nepokretna imovina Srba, koji su mučeni i ubijani. 

Optužen je i Nehru Ganić, u svojstvu komandanta Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Breza, da, iako je znao ili mogao znati da njegovi podređeni spremaju napad na Čemerno, nije spriječio ovo krivično djelo, odnosno nije kaznio izvršioce. 

Nastavak suđenja zakazan je za 17. januar.