Tema dana: Šta podrazumijeva reforma studijskih programa na Fakultetu političkih nauka

13:19, 08.05.2020.
Kako je organizovan rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u vanrednim okolnostima? Šta će biti sa ispitnim rokovima i drugim aktivnostima studenata? Šta podrazumijeva reforma studijskih programa ovog Fakulteta? 

Prof. dr Ranka Perić-Romić, v.d. dekana Fakulteta političkih nauka, u Temi dana.