Tema dana: Kakva je situacija na tržištu rada u Republici Srpskoj?

13:48, 23.09.2020.
Kakva je zaposlenost u Republici Srpkoj? Koje projekte i programe realizuje i sprovodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske? Kako teče realizacija projekata koji se odnose na zapošljavanje pripravnika? 

Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u Temi dana.